Vilken boränta ska du vara nöjd med?


Vi hjälper dig sortera ut ”bruset” mellan olika jämförelser av bolåneräntor

Bolånemarknaden – stor, viktigt och mycket brus

Enligt färsk statistik från SCB uppgår den svenska bolånestocken till 3 555 miljarder kronor. Bolånen har under många år varit bankernas kassakor och för hushållen är det den enskilt största kostnaden som påverkar privatekonomin. Dagens Industri tog nyligen fram siffor som visar att om du har ett bolån på 4 miljoner kronor och kan sänka ränta med 0,50%, så sparar du 20 000 kr per år. Alltså har du bolån på 2 miljoner kronor betyder det 10 000 kronor per år och har du 6 miljoner i bolån ja då snackar vi 30 000 kr per år.

Att media, sparekonomer, jämförelsetjänster, kollegor, vänner och familj ofta diskuterar och letar tips om att få bästa möjliga villkor är alltså inte så konstigt. Många har säkert någon i sin umgängeskrets som har en grymt låg boränta, som ställer bankerna mot varandra, lägger ner en halvtidstjänst på arbetet och berättar vid middagsbordet om sina bedrifter. Att kunna förhandla sig till en bra bolåneränta låter ju fantastiskt, men vad är egentligen en rimlig boränta? Vad har du för målränta? Svaret är enkelt, det är olika för varje individ och hushåll, det beror helt enkelt den sammanvägda ekonomiska styrkan. Det är inte alltid lätt att vara konsument, men idag finns det hur mycket information som helst kring boräntorna. Utmaningen är snarare att sortera ut ”bruset” och försöka bilda sig en personlig uppfattning. Låt oss bena ut den tillgängliga bolåneinformationen:

Bankernas officiella listräntor

Listräntan är den ränta banken kommunicerar utåt och dessa räntor är ofta långt högre än de räntor som bolånekunder kan få. Listräntorna får ofta kritik och många kritiks röster tycker att man kan ta bort dem helt. Men, på många banker har listräntorna fortsatt en stor betydelse då det ofta är utifrån just den aktuella listräntan som kundernas ränterabatt räknas fram.
och den är betydelsefull som de flesta förhandlar sin rabatt utifrån.

SCBs genomsnittliga bolåneränta

Statistiska Centralbyrån (SCB) följer månadsvis utvecklingen på bolånemarknaden via rapporten finansmarknadsstatistik.
Här presenteras den genomsnittliga bolåneräntan från bankerna aggregerat, dvs alla bankerna. SCB rapporterar dels
den genomsnittliga boräntan och den genomsnittliga rörliga räntan och dess rörelser månad för månad. Ur ett helhetsperspektiv och för att få någon typ av schablonmässig målränta, så har detta ett värde. Men, för det enskilda hushållet så kan den slutgiltiga boräntan skilja sig mycket både uppåt och nedåt.

Bankernas snitträntor

Sedan ett antal år bankernas ålagda at månadsvis publicera sina faktiska snitträntor från föregående månad för alla bindningstider.
Tanken med bankernas snitträntor är god, men i och med att även kunder som sitter still i båten räknas med, (dvs vars löptid förnyas utan att räntan förhandlas), så gör det att siffrorna blir väldigt urvattnade och därmed ”tröga”. På banknivå kan det ändå gå att utläsa vilka banker som ligger lägst respektive högst, så på så vis get det hushållen en fingervisning om vilka banker som kan vara aktuella. Jämför man också snitträntorna i en bank med samma banks listräntor så börjar hushållen kunna se vilka ränterabatter som är möjliga. För hushållet är snitträntorna vidare en bra referens i förhandlingen, men även snitträntorna säger väldigt lite om det enskilda hushållets rimliga förväntan på ränta.

Förhandlade (prutade) boräntor

Prutade boräntor kommer från Comboloans medlemmar som en gång i kvartalet uppdaterar sina villkor hos oss. Genom att löpande be medlemmarna uppdatera sina bolån fångar vi snabbt upp rörelser både aggregerat på hela marknaden och det märks också snabbt vilka banker som är mest förhandlingsbenägna just nu. I räntetabellen och Comboloans månadsvisa rapport ”Bolånebarometern” sammanställs utfallet för de 20% bästa förhandlarna och genomsnittsförhandlaren. Fördelen med denna rapport är att den snabbt identifierar rörelser och ger en nästa realtidsbild av läget. En nackdel är att vi förlitar oss på medlemmarnas egna siffror, vilket gör att underlaget inte är 100% statistiskt säkerställt (men tillräckligt). För det enskilda hushållet är förhandlade boräntor intressant, men det svarar fortsatt inte på frågan vilken målränta som är rimlig för just dig/er?

Ta reda på din målränta!

Låt oss därför ”puffa” för vår gratistjänst ”Målränta”. Vi har tagit fram en algoritm som bedömer hushållets förhandlingsstyrka i procent genom att jämföra med andra medlemmar. Dessutom görs en grov uppskattning av vilken ränta som är rimlig givet bankernas aktuella ränterabatter och relativ förhandlingsstyrka. Uppgifterna du lämnar är självklart konfidentiella. Algoritmen tar in följande parametrar:

  • Storlek på lånet
  • Belåningsgrad
  • Hushållets inkomster
  • Anställningsform
  • Hushållets tillgångar/sparande
  • Betalningsanmärkning (ja eller nej)
  • Kundlojalitet (hur länge man varit kund i nuvarande bank)

Algoritmen räknar sedan fram en förhandlingsstyrka i förhållande till andra medlemmar hos Comboloan. Den relativa förhandlingsstyrkan matchas sedan mot de boräntor medlemmar faktiskt har fått. Vi väger också in utvecklingen på marknaden. Utfallet skall ses som en ”grov uppskattning”. Våra medlemmar vittnar om att genom att använda framräknad målränta som förhandlingsunderlag, så har många medlemmar kunnat förhandla sig till boräntor dom tidigare bara drömt om.

Vill du prova? Här är länken till din målränta!