Vad betyder nedläggningen av Handelsbankens kontor för bolånen, egentligen?


Corona har skruvat upp digitaliseringen av bolån på ”fast forward”

Bankkontor ersätts av digitala banker

Corona har skruvat upp digitaliseringen av bolån på ”fast forward”. Transformationen från analoga bankkontor som har öppet mellan 9-15 till digitala banker som har öppet 24/7 har naturligtvis pågått under många år nu. Att det fysiska mötet har blivit allt mindre viktigt för många typer av bankärenden och transaktioner, är heller ingen hemlighet. En expert i branschen har berättat för mig att 99% av storbankernas kundmöten sker digitalt eller via telefonbanken idag. Trots bankens konservativa plats i samhället, borde inte heller det förvåna någon. Framväxten av digitala banker som Avanza och Nordnet började först som plattformar för aktiehandel, erbjuder idag även tex nischade bolån och sparkonto. 

Storbankerna konkurrensutsatta av uppstickare

Storbankerna Handelsbanken, Swedbank, SEB och (finska) Nordea är hårt konkurrensutsatta av digitala uppstickare. De digitala utmanarna fokuserar på lågt pris och smidig användarvänlighet. Ofta väljer uppstickarna att specialisera sig på en del av bankaffären, tex Klarna med betalningar, Stabelo på bolånen eller Dreams gällande sparkonto. De nya aktörerna använder modern teknik, data, och beteendevetenskap och brinner för förändring. Med den typen av konkurrenter, har bankerna med sina gamla system och strukturer haft svårt att försvara sig. Framväxten av den digitala konkurrensen har naturligtvis inte undgått storbankerna. Swedbank, Nordea och SEB har investerat enorma belopp och resurser på att möta den nya verkligheten.

Handelsbanken halverar antalet bankkontor

Att påstå att Handelsbanken inte investerat digitalt vore direkt felaktigt. Men, att Handelsbanken är den av storbankerna som prioriterat det fysiska mötet och lokala kontor, råder det inga tvivel om. Det personliga mötet beskrivs av både Handelsbankens kunder och anställda som en del av bankens DNA. Nu väljer alltså Handelsbanken att nästan halvera antalet kontor (minskar 380 till 200 bankkontor vid slutet av 2021) och säger samtidigt upp 1000 anställda under de närmsta 2 åren. Att den digitala banken ersätter kontoren är ingen ny trend. Comboloan skrev för 2 år sedan om hur Swedbank, Nordea och SEB i stort sett hade halverat antalet bankkontor på 10 år. Men då hade Handelsbanken valt att inte lägga ner speciellt många kontor.

Bank = IT-bolag

I takt med framväxten av den digitala banken, så ser arbetsuppgifterna för bankernas anställda annorlunda ut mot för bara 10 år sedan. Tidigare jobbade många traditionellt med kundtjänst, i kassan, med aktiehandel och olika former av rådgivning. Många av dessa funktioner finns kvar, men är ofta eller delvis ersatta av digitala tjänster och möten. Istället ser bankerna idag mer eller mindre ut som IT-bolag. I tillägg outsourcas en hel del IT till externa leverantörer och även bankerna finns ju faktiskt numera i ”molnet”.

Bankkontoren var viktiga för distribution av bolån

Bankkontoren har genom åren också varit bankernas viktigaste distributionskanal för bolån. Bolån är och har varit storbankernas kassako och dessutom har bolånen varit inkörsporten till att erbjuda kunder fler tjänster. Banken har kunnat dra nytta av nya intäktsben som pension, sparande, transaktionskonto, ISK och aktiesparande. Bolånekunderna har historiskt varit passivt lojala och bankerna har inte behövt tävla med vare sig pris eller med något extraordinärt kundmöte. Men, nu kommer bankerna naturligtvis vilja möta även bolånekunderna digitalt. Dessutom vill ju bankerna strategiskt kunna dra nytta av skalfördelarna som den digitala distributionen möjliggör. För att det ska bli verklighet måste banken lägga krut på användarvänlighet och hitta kostnadseffektiva marknadsföringskanaler.  

Corona har skruvat upp digitaliseringen av bolån på ”fast forward”

Handelsbanken skriver i pressreleasen att man ska öka den digitala utvecklingstakten och sänka sina kostnader och det är naturligtvis klokt. Det är säkert klokt, men att beslutet kommer nu är sannolikt både kunddrivet och konkurrensdrivet och helt säkert accelererat på grund av Corona. Georg Norberg, analytiker på Quesada, kommenterade till DITV Handelsbankens besked: ”Om vi talar om Retail och andra verksamheter, att på 3 månader så har vi förflyttat oss digitalt det som skulle ha tagit oss 3 år så det är klart att detta passar väl utmärkt. På samma sätt som att vi inte har gått in i några butiker, så har vi heller inte besökt några bankkontor”. Vi är nog många som inser att Coronapandemin förändrat vårt beteende och att digitaliseringen av många produkter och tjänster har spolats fram genom ”fast forward”.

Tänk att till och med bolånen blev digitala till sist…

Är du intresserad av att vara vår testpilot? Inom kort lanserar Comboloan en modern bolåneförmedlingstjänst!