Tillväxttakten för hushållens lån ökade


Hushållens bolån nu över 3 000 MSEK

SCBs finansmarknadsstatistik för juni visar att hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1%, vilket vilket är en ökning med 0,2% jämfört med i maj. Totalt uppgick hushållens lån till 3 653 MSEK juni.

Hushållens bostadslån uppgick till 3 005 MSEK i juni, utlåningen har nu för första gången passerat 3 000 MSEK. Det är en ökning med 27 MSEK jämfört med föregående månad och 198 MSEK jämfört med motsvarande månad förra året. Bolånen hade en årlig tillväxttakt på 7,2% i juni.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 9,4%i juni. Det är en ökning jämfört med maj då den var 7,3 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,5% i juni.

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,57% i juni. Det innebär att den var oförändrad jämfört med maj. Den rörliga bolåneräntan minskade med 0,01% jämfört med i maj.

Läs hela rapporten här!

Dela gärna...