Stort fokus på ökad rörlighet på bostadsmarknaden


Ett stort problem på den svenska bostadsmarknaden har varit att rörligheten har varit liten. Detta har berott på en rad olika saker som nu på olika sätt adresseras av politikerna.

I och med 1 januari 2017 införde nya regeler angående uppskovsregler vid bostadsaffärer. Man har bland annat slopat uppksovstaket som tidigare låg på 1,45 miljoner kronor, men också gjort en del andra mindre justeringar som är generösare för att öka rörlighten på marknaden. 

Nybyggandet av både bostadsrätter och hyresrätter har kommit igång ordentligt under 2016 och enligt bostadsminister Peter Eriksson,  ligger nivåerna nära vad man maximalt klarar av. Kommuner uppmanas och uppmuntras genom olika morötter att möjliggöra fler bostäder.

De politiska blocköverskridande samtalen bröt ihop under 2016, men i en artikel i Dagens Nyheter berättar bostadsministern att han bjuder in till samtal igen, denna gång med fokus på att sänka reavinstskatten rejält. Förutsättningen är att man når en blocköverskridande lösning och att förändringen finansieras fullt ut, vilket skulle kunna innebära en ny fastighetsskatt istället. 

Hursomhelst, bostadsområdet är högprioriterat, saker görs för att öka rörligheten och är man i tankarna kring nytt boende på ett eller annat sätt, gör man klokt i att vara påläst för nya regler kan betyda många tusenlappar! 

Dela gärna...