Storbankerna möter en hårdare konkurrens om bolånekunderna.


Mindre aktörer har börjat ta markandsandelar

I en artikel från Affärsvärlden som refererar till färska siffror från en analysuppdatering från SEB Equities, visar siffror från 2017 att minder aktörer börjat ta större marknadsandelar och att den trenden förväntas stärkas framöver.

SBAB, Länsförsäkringar och Danske Bank har hittills under 2017 tagit över 40% av nyutlåningen att jämföra med de 20% dessa aktörer representerat av den totala marknaden.

Enligt analysuppdateringen har marknaden växt 7,6% jämför med föregående år, men storbankernas bolåneaffär har bara ökat med 3,8%.

Analysen pekar på nya distributionskanaler, förändrade finansieringsstrategier och bra kapitalpositioner som grund för att de mindre spelarna på bolånemarknaden troligtvis kan komma att fortsätta ta marknadsandelar.

Artikeln hittar du här!

Dela gärna...