Stor sparvilja hos hushållen


Första kvartalet 2017 har präglats av högkonjunktur, rekordlåga räntor och en stark börs. Hushållen är fortsatt optimistiska kring den egna ekonomin, men ändå är sparviljan stor och föräldrar med utflugna barn är en ny grupp som sticker ut bland de som gärna sparar slantarna.

Skandias Plånboksindex första kvartalet 2017 visar på en fortsatt stor sparvilja hos hushållen. 

I rapporten analyserar Skandias sparekonom Maria Landeborn som menar att grupper som vill in på bostadsmarknaden håller hårdast i plånboken,  dvs par utan barn och yngre hushåll. Men en ny grupp sticker ut, de är föräldrar med utflugna barn som uppvisar en stor sparvilja. Dagens höga trösklar in på bostadsmarknaden kan bidra till att allt fler vill hjälpa sina barn med bostadsfinansiering. Enligt rapporten kan dagens låga räntor också innebära att värdet på pensionerna urholkas och att blivande pensionärer måste spara mer än tidigare. 

– För att få en bra pension inser allt fler att de kan behöva jobba längre. Alternativet blir att spara mer för att få en bra pension, vilket också kan vara en förklaring till att sparviljan ökar i gruppen med utflugna barn. Sammantaget innebär de höga bostadspriserna, reavinstskatten för den som ägt sin bostad länge och en högre pensionsålder att många blivande pensionärer behöver lägga mer fokus på sparande än tidigare, säger Maria Landeborn till MäklarVärlden

Alltså, se till att se över 3 viktiga delar:

SparandetKlicka här för Comboloans jämförelse av sparkonton

PensionenKlicka här för att gå till Comboloans Partnertjänst för pension

BolånKlicka här för att gå till Comboloans Räntetabell för bolån

Dela gärna...