StoEr och Näktergal driver på digitala bolån


Fler aktörer vill vara med och dela på den digitala bolånekakan

Nya systemleverantörer tar plats bland bolånen

I media har bolag som Enkla, Stabelo och Hypoteket fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren. Alla representerar utmanare på bolånemarknaden som via digital distribution och nya finansieringsvägar försöker ta marknadsandelar från storbankerna.

Fler aktörer vill vara med och dela på den digitala bolånekakan, även på systemsidan finns nya fintechbolag. 2 av dessa systemleverantörer är StoEr och Näktergal.

StoEr

StoEr har nyligen lanserat ett systemstöd för bolåneförmedling. Sedan starten 2016 har StoEr byggt systemstöd för bolån med visionen att genom digitalisering förenkla och förbättra bolåneprocessen. Nu breddar StoEr sitt erbjudande genom ett systemstöd för digital bolåneförmedling.

”Branschen utvecklas och vi med den. Vi tror att förmedling av bolån är något som kommer att bli allt vanligare och vi är bra positionerade med vårt erbjudande av ett riktigt bra systemstöd till en växande del av branschen. Det här är ett spännande steg för oss och en produkt som gör vårt erbjudande ännu mer komplett”, säger Pär Isaksson, VD och grundare på StoEr i ett pressmeddelande. Euria blir första kund att använda det nya systemet. Efter ett lyckat implementationsprojekt som inkluderat integration mot Skandiabankens nya API för utvalda förmedlare så har systemet nu lanserats och är i drift.

Näktergal

Även Näktergal levererar system till bolånemarknaden. Under sommaren har Bluestep lanserat sina bolån i Finland och valde då Näktergals teknik. Näktergal som grundades 2015 har plattformslösningar för bolån, företagslån, konsumentlån (blancolån) och spar (inlåning)m est fokus ligger på bolån.

”Storbankerna sitter på gamla legacy-system med anor från 90-talet eller äldre. Det gör att de har många manuella moment och system som inte pratar med varandra. Den stora skillnaden med vår plattform är tiden det tar att få bolånet godkänt. Det handlar om att gå från dagar eller i vissa fall veckor ned till en timme, säger Erik Bennerhult i en artikel från Realtid.

Digitala bolån

Slutligen, digitaliseringen av bolån består av fleradelar, och nu gör alltså även systemleverantörerna avtryck. Tidigare har vi här i bolånebloggen skrivit om hur digitala bolån ökar genom framförallt Stabelo och Hypoteket. Men, icke att förglömma är flera av de gigantiska system projekt som många av storbankerna har jobbat och löpande jobbar med, för att kunna vara digitala och konkurrenskraftiga framöver.

Nyligen har tex Nordea lanserat möjligheten att digitalt signera skuldebrev även på bolånesidan. En viktig del som kvarstår är att också kunna digitalisera tex pantbrev, ett projekt som bland annat lantmäteriet har jobbat på. Som aktör på bolånemarknaden välkomnar vi på Comboloan alla initiativ som kan förbättra och digitalisera bolånemarknaden.