Skärpt amorteringskrav från 1 mars


Nu påverkar också hur mycket man lånar i förhållande till inkomst

Det skärpta amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1% mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra fram till och med den 28 februari.

Detta gäller utöver de redan befintliga amorteringsreglerna. Sedan juni 2016 måste alla med ett lån mer än 50 % av bostadens värde amortera. Om det handlar om mellan 70-85% av bostadens värde måste du amortera 2% ned till 70% och därefter 1% ned till 50% av bostadens värde.

Det nya amorteringskravet, som börjar gälla från och med 1 mars, innebär att bankerna också måste börja ta hänsyn till hur mycket personen lånar i förhållande till dess inkomst.

Gamla lån omfattas inte av det skärpta amorteringskravet.

Läs mer från Finansinspektionen här!

Dela gärna...