SEB tror på 10% boprisfall och att Ingves höjer i september


SEB menar att en stark konjunktur står emot ett större boprisfall och att Ingeves är fast bestämd att höja efter sommaren.

Enligt SEBs Nordic Outlook kommer 2018 års BNP hamna på 2,6% och fortsätter starkt under 2019, men något lägre på 2,4%. Oron på bostadsmarknaden gör att BNP-bidraget från bygggandet slår om från 2017 års postiva bidrag på 0,7% till ett ngativt bidrag om -0,5% under 2018. BNP tillväxten hålls uppe av stark internationell konjunktur och svag krona. Sammanlagt gör det att SEBs huvudprognos är att boprisfallet stannar på ungefär 10%.

Vidare i SEBs prognos slår man fast att det inte är troligt att Riksbanken kommer att skjuta på en första höjning trots att ECB och andra centralbanker kanske inte mäktar med att höja lika tidigt. SEBs ekonomer utgår fortsatt från att en första höjning från Stefan Ingves kommer i september i år och att de under 2019 följs upp av ytterligare 3 st för att lägga reporäntan på +0,50%. 

SEB Nordic Outlook 2018 hittar du här!

Dela gärna...