SEB ökar vinstmarginalen


Vinstmarginalerna har växt senaste månaderna

SEB rapporterade på torsdagen sin delårsrapport för Q3 2017, rörelseresultatet uppgick till 5,4 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 5,2 miljarder kronor för samma period i fjol, en ökning med 3%.

Rörelseintäkterna uppgick till 11,1 miljarder kronor under Q3 det tredje kvartalet att jämföra med 10,8 miljarder kronor för samma period förra året, en ökning med 3% även på intäkterna. På kostnadssidan uppgick rörelsekostnaderna till 5,4 miljarder kronor.

Avanzas sparekonom Claes Hemberg skriver i en kommentar till delårsrapporten på twitter att SEB har tjänat 400 MSEK extra på bolånen senaste månaderna, vilket han menar är mycket mer än de andra storbankerna, vinstmarginalerna skjuter i höjden.

Villaägarnas sparekonom Håkan Larsson gör via sitt twitter i en prognos och menar att att även fast det är svårt att utläsa exakt med just SEB eftersom dom inte inte särrredovisar hypotek, så är Larssons prognos att bolån kommer stå för 5 mdkr av SEBs totala räntenetto på årsbasis om 20 mdkr. 

Dela gärna...