Riksbanken rör varken räntan eller räntebanan


Stefan Ingves och hans riksbankskollegor ruckar inte en millimeter på inslagen linje

Riksbanken lämnar som väntat reporäntan oförändrad på -0,50%. Enligt SME Direkts enkät hade alla  nio tillfrågade analytiker angett att Riksbanken skulle lämna reporäntan oförändrad. Inga överraskningar där alltså.

Riksbanken meddelar också att räntebanan, dvs prognosen över kommande räntehöjningar (eller sänkningar) lämnas oförändrad och Riksbanken kommunicerar att man fortsatt ser en första räntehöjning i mitten av 2018. Inget nytt där heller.

Riksbanken skriver sin pressrelease, ”Direktionen räknar liksom tidigare med att låta reporäntan ligga kvar på den nivån till mitten av 2018 då långsamma räntehöjningar inleds”.

Vidare, Riksbanken konstaterar att köpen av statsobligationer kommer att fortsätta under 2017, precis i enlighet med beslutet i april. Igen, inget nytt!

Summa summarum, man kan skönja att Riksbanken i dagsläget egentligen inte vill säga någonting och hade det inte varit Riksbanksmöte igår och att man är tvungen att berätta om beslutet idag, så hade nog gärna Ingves och hans kollegor gäran suttit kvar på kontoret över kaffe ett tag till. Med skiftande inflationssiffror, fortsatt osäker omvärld och en nybliven inhemsk ängslig bostadsmarknad, vill Riksbanken ingjuta något sorts lugn och vill absolut inte skicka signaler i någon riktning. Därför ruckar man inte en tum på inslagen linje. 

Se Riksbankens pressmeddelande här! 

Dela gärna...