Riksbanken ligger still


Riksbanken väljer att inte röra Reporäntan och man ligger fast med den så kallade räntebanan. Men det fanns faktiskt en "jätteförändring" i Riksbankens besked.

Spekulationerna inför Riksbankens möte handlade om att ge signaler om minusräntan kommer att lämnas. Experterna var enig kring att Ingves & Co skulle låta reporäntan ligga kvar på -0,50%, sedan skiljde sig åsikterna lite kring om räntebanan (reporäntans prognos) skulle justeras eller inte och köpen av statsobligationer fortsätter som planerat under första halvåret 2017. Alltså, relativt lugna besked för bolånetagarna, om Riksbankens prognos håller är det klokt att sitta lugnt i båten med rörliga räntor om man inte behöver en försäkring. 

Den stora och även den goda nyheten för alla med bolån är att Riksbanken har reviderat den långsiktiga synen på vilken nivå som Reporäntan skall ligga på. Riksbanken bedömer att det nya förväntade intervallet för reporäntan blir 2,5%-4%, jämfört med det tidigare intervallet som låg mellan 3,5% och 4,5%. Rapporten visar vidare att räntan förväntas ligga väldigt låg under lång tid framöver och när den alltså återvänder till någon form av ”normal” ränta, så kommer den jämnvikten att ligga på en lägre räntenivå än tidigare. 

Slutligen, bolånen kommer fortsätta ligga lågt, men det betyder inte att det inte finns massor med förhandlingsutrymme! 

Dela gärna...