Reporäntan som väntat kvar på -0,50%


Riksbankens besked förra veckan var odramatiskt och väntat

Riksbanken anser att konjunkturen är stark och att inflationen långsamt närmar sig målet på 2%. Reporäntan förväntas ligga kvar på nuvarande nivå fram till mitten av 2018 då den kommer att börja höjas. Reporäntan väntas komma upp på plus under 2019 och kommer sedan gradvis att höjas så länge inflationsmålet nås.

För alla bolånetagare är det egentligen väldigt lite nytt och man kan sitta lugnt i båten med rörliga bolån. Som vanligt anser Comboloan att man inte bör binda, då man per automatik försärmar sin förhandlingsposition gentemot banken radikalt, dessutom är ingen stress om man trots det känner att det vore skönt med en bunden ränta. Det kommer fortsatt ta lite tid innan de längre löptiderna börja stiga, men det är där man bör hålla koll under 2017.

Se Comboloans räntetabell här!

Läs om Riksbankens räntebesked här!

Dela gärna...