Rekordhög inflation i juli


Inflationen i juli nådde över Riksbankens mål och årstakten var den högsta på nästan sju år. Swedbanks chefekonom flaggar för att Riksbanken kan komma att höja reporäntan tidigare än tidigare prognoser gjort gällande.

Helsingborgs Dagblad rapporterar att enligt TT uppgick inflationstakten juli till 2,2%, jämfört med 1,7% månaden före. Mellan juni och juli ökade konsumentpriserna med 0,5%, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Den underliggande inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i juli 2,4%, jämfört med 1,9% i juni. KPIF ökade med 0,6% mellan juni och juli. Inflationstakten är den högsta sedan december 2010.

– Det här höjer förväntningarna på att Riksbanken höjer räntan tidigare, säger Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.

Det var en högre inflation än ekonomer hade räknat med och inflationen har nu överträffat förväntningarna under flera månaders tid.

– Det vi kan se är att svensk inflation har kommit upp från de låga nivåer vi hade för några år sedan, säger Anna Breman.

Riksbanken har flaggat för en räntehöjning under 3e kvartalet 2018, men med en sådan här inflationstakt kan höjningen komma tidigare, tror Breman.

– Det här stärker vår syn att Riksbanken kommer att höja räntorna under våren 2018, säger hon.

Breman tror inte att inflationen kommer att stanna på denna höga nivån kommande månader och hon tror inte heller att Ingves och Riksbanken kommer att kommunicera en ändrad syn i dettt korta perspektivet.

Länsförsäkringars chefsekonom Anna Öster tror också att Riksbanken kommer att hålla en väldigt försiktig ton som antyder att en mer åtstramande penningpolitik kommer att ske långsamt.

”Det är för tidigt att tänka sig att detta i någon större utsträckning skulle påverka Riksbankens agerande i närtid”, skriver hon i en kommentar till TT, samtidigt som hon konstaterar att hon fortfarande tror på en räntehöjning under andra kvartalet nästa år.

Dela gärna...