Regeringens budget kan trigga tidigare räntehöjningar


Höstbudgeten eldar på inflationen, hur resonerar Ingves?

Regeringen publicerade på onsdagen höstbudgeten och väljer att utnyttja 40 miljarder kronor i reformutrymme. Åren 2013-2016 har storleken på reformutrymmet legat ganska stabilt på 24-25 miljarder kronor och ekonomer och experter menar att det är en expansiv budget.

En expansiv budget kommer att påverka inflationen och allt annat lika så kommer budgeten att få inflationen att gå upp. Nu samexisterar ju Sverige med hela världsekonomin och det finns andra saker som kan påverka den inhemska inflationen, men att den kommer att stiga är ändå troligt.

Inflationen är som bekant ett centralt mått för Stefan Ingves och hans kollegor i Riksbanksdirektionen. Det har varit en lång kamp för Riksbanken att nå målet kring 2% (som nyligen justerades till ett ”variationsband” mellan 1%-3%) och nu får man alltså ytterligare hjälp med att nå målet. När inflationsmålet nås är det dags att höja reporäntan och därför blir den naturliga slutsatsen att sannolikheten för en tidigare höjning av reporäntan har ökat i och med regeringen expansiva budget.

Frågan är sedan om Ingves & Co känner sig tillräckligt bekväma med att inflationen är över målet, eller om andra omvärldsfaktorer, som tex om ECB (Europeiska Centralbanken) väljer att höja eller inte väger tyngre.  Men, som sagt, allt annat lika, så har regeringens budget ökat sannolikheten för att reporäntan höjs tidigare.  

Dela gärna...