Positivt att Riksbanken har hittat en bättre lösning!


Riksbanken verkar ha tagit åt sig av kritiken riktad mot Finansinspektionens förslag, Riksbankens lösning är bättre och kopplas till ränteskillnadsersättningen istället för att "tvinga" bolånekunderna till att binda sina lån.

Comboloan har tidigare kritiserat Finansinspektions utspel om att uppmuntra hushållen att binda sina bolån då det totalt lamslår bolåntagarens prutmån gentemot banken. 

Nu lanserar vice Riksbankschef Martin Flodén en annan lösning på de obalanser som finns i banksystemet när lånen löper på mycket längre löptider än de som bankerna lånar ut på. Flodén menar visserligen att han skulle kunna vara positiv till längre bindningstider, men att man i så fall bör jobba med incitament (läs låga räntor) samt att det då säkerligen krävs ytterligare förändringar gällande regelverket kring ränteskillnadsersättning. 

Se hela intervjun med Martin Flodén på EFN här! 

Dela gärna...