Passa på alla bostadsägare


Just nu råder ”tjoho” om du äger ditt hem

Har det någonsin varit mer fördelaktigt att äga sin bostad än vad det är just nu? Dessutom, under rådande Corona pandemi. Varför?

Reporänta på 0% = låga boräntor

Idag meddelade Riksbanken att man som väntat låter reporäntan ligga kvar på 0%. Räntebanan indikerar att reporäntan kommer att ligga kvar på 0% så länge som prognosen räcker, alltså kvartal 3 2023. Konjunkturinstitutet kom nyligen med en rapport som sa nollränta till 2024. SBAB hade ungefär samma prognos i förra veckan. Summa summarum, alla bolånetagare kan skatta sig lyckliga, boräntorna kommer att förbli låga under flera år, tjoho!

Amorteringsfrihet till 2021

Som om inte det vore nog att boräntorna kommer förbli extremt låga, så har Corona också inneburit att Finansinspektionen beslutat att pausa alla amorteringskrav till och med sommaren 2021 och uppmuntrar nu bankerna att bevilja amorteringsfrihet ända upp till 85% av bostadens värde. Kanske läge att refinansiera andra lån och baka in dem i bolånet, eller kanske dags att ta tag i den där renoveringen? Det är i alla fall inga tvång på amortering, så där rök ännu lite månadskostnader för bostadsägaren, tjoho!!

Uppskovsräntan är slopad

Under Corona har Regeringen tillsammans med januaripartierna också enats om att slopa den så kallade uppskovsräntan. Slopandet av uppskovsräntan möjliggör för de som vill bo större, att kunna komma åt större bostäder och för de som vill flytta till mindre, så ska de inte vara ”inlåsta” på grund av skatteregler. Den som säljer en bostad med vinst och sedan köper en ny bostad inom en viss tid kan välja att istället för att direkt betala reavinstskatten, skjuta upp den. Idag betalar man istället en uppskovsränta på 0,5% av uppskovet. Den räntan tas nu alltså bort permanent, tjoho!!!

Bostadsmarknad som håller emot

Och sedan kommer vi till bostadsmarknaden, som trots pågående Corona pandemin verkar stå emot förbluffande väl. Det rapporteras att efter lägre volymer under april och maj, att juni innebar större volymer igen. Priserna har också återhämtat sig och mäklarna visar bostäder digitalt och antingen virtuellt. Så, för den som tänkt eller måste sälja, det går fortfarande att få rimligt betalt. För den som avser att bo kvar, värdet på huset eller bostadsrätten verkar hålla i. Det betyder att trots låga räntor och möjlighet till amorteringsfrihet, så är värdet på den största tillgången hyfsat intakt, tjoho!!!!


Så, passa på att njuta av låga boendekostnader och att kunna sälja utan kostsamma skatteeffekter. Använd ett eventuellt övervärde för att lägga om dyra lån eller passa på att göra den där renoveringen som aldrig blev av. Vi avslutar med ett ”tjoho”!!!!!

Aktuella boräntor