Många renoverar i hemmet under Corona, vilket renoveringslån är rätt?


Ska man finansiera ett renoveringslån med bolån eller privatlån?

Ska man finansiera renoveringslånet med bolån eller privatlån?

Går du i tankarna kring ett renoveringslån? Ska man finansiera renoveringslånet med bolån eller privatlån? Corona har påverkat hur vi lever. Allt fler jobbar hemma, lägger mindre tid på att resa till och från jobbet, äter lunch hemma, skippar utlandsresan, ja listan på förändrade beteenden är många. Många har också passat på att fixa med projekt hemma som länge varit planerade men inte blivit av. I takt med att hemmet används på ett annat sätt vill många anpassa hemmet till det nya genom att förändra, bygga om eller renovera.

I somras byggdes det swimmingpool som aldrig förr och många har också gjort tillbyggnader, skapat kontor, byggt Attefalls hus och som vanligt står köks och badrums renoveringar högt på listan. En del hushåll har sparat på ett sparkonto, andra har lagt undan en buffert för husrelaterade kostnader. Men, ska man ta sig an ett större projekt är det naturligt att man också måste hitta finansiering.

Baka ihop renoveringen i bolånet eller ta Privatlån?

Frågan uppstår då, vilken typ av lån är mest lämpligt? Är det klokt att baka ihop bolånet eller ska man satsa på ett privatlån istället. Att baka ihop renoveringskostnaden i sitt bolån är en vanlig åtgärd, då räntan på bolån är väsentligt lägre än på privatlån. För att kunna baka in renoveringen i ett bolån måste belåningsgraden, dvs lånet i förhållande till bostadens värde understiga 85%.

Ett privatlån är inte begränsat till hur mycket lån man har i förhållande till bostaden och kan därför vara ett alternativ om man har en hög belåningsgrad på bolånet. Man kan också hävda att ett privatlån är ett mildare åtagande av låntagaren då lånet är ställs ut utan säkerhet. Ett bolån däremot, betyder per definition att bostaden (man oftast bor i) sätts i pant. Skulle något hända som gör att man hamnar i ekonomiska svårigheter, kan banken kräva att bostaden säljs, för att banken ska få tillbaka sina utlånade pengar.

Återbetalning och amortering av renoveringslånet

Återbetalningstiden för ett bolån är oftast mellan 30 och 50 år. Ett Privatlån läggs oftast upp på mellan 1 och 15 år. Fram tills 2016 när amorteringskravet infördes var det ännu vanligare att bostadsägare använde bostaden som ”bankomat” för att finanserna renoveringsprojekt och även köp av fritidshus. Amorteringskravet innebär att man måste amortera ner sitt bolån om man har mer än 50% belåningsgrad.

Amorteringskravet ser ut såhär:
• 2%/år om man har en belåningsgrad på 70% i förhållande till bostadens värde
• 1%/år om man har en belåningsgrad på 50% i förhållande till bostadens värde
• under 50% i belåningsgrad = amorteringsfritt (inget krav men man får såklart amortera om man vill)
För att komma till bukt med överskuldsättning i samhället, infördes dessutom ett förstärkt amorteringskrav i början av 2018.
• Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1% av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Både det första amorteringskravet och det förstärkta amorteringskravet har bidragit till att många som tidigare valde att baka ihop renoveringslånet i bolånet istället väljer att ta ett privatlån. Ett bolån läggs oftast upp på mellan 30 och 50 år, men det är i de flesta fall bara vid försäljning som lånet faktiskt betalas tillbaka i sin helhet. Så även om man amorterar på sitt bolån så finns det ränta kvar att betala även om man skulle komma under 50% belåningsgrad. I motsats är ett privatlån ofta upplagt på kortare tid, generellt mellan 1 och 15 år. Skillnaden är att med privatlån så betalar man av lånet i sin helhet under löptiden. Det betyder att man månadsvis betalar av lånet och tills slut har man amorterat bort lånet. Privatlånet har en dyrare ränta, men betalas lånet i regel av sin helhet vid löptidens slut.

Corona innebär tillfällig amorteringsfrihet

Effekterna av Corona har gjort att många hushåll drabbats negativt ekonomiskt. Finansinspektionen har från den 14 april 2020 beslutat om allmänna råd som ger möjlighet till amorteringsfrihet fram till juni 2021. Amorteringsfriheten adderar alltså i alla fall tillfälligt en ytterligare aspekt att ta hänsyn till när det gäller frågan om bolån eller privatlån som bästa alternativ för ett renoveringslån. I tillägg till framförda fakta kring bolån och privatlån måste varje hushåll utvärdera vad som från tid till annan passar hushållets privatekonomiska förutsättningar bäst.

Ska man finansiera renoveringslånet med bolån eller privatlån? Några saker att fundera igenom innan man väljer hur (och om) man vill lägga upp renoveringslånet:
• Hushållets inkomster
• Hushållets skulder
• Värdet på bostaden
• Belåningsgrad
• Höjer renoveringen värdet på bostaden
• Hur länge planerar ni att bo i bostaden
• Andra krediter

Jämför och få bästa möjliga lånevillkor

Ska man finansiera renoveringslånet med bolån eller privatlån? man väl bestämt om det är bolån eller privatlån som är bäst för renoveringslånet, då gäller det att hitta de bästa villkoren. På Comboloan finns dels räntetabeller för både privatlån och bolån där man kan jämföra på egen hand. Comboloan erbjuder även låneförmedling av både bolån och privatlån. Ansöker man via låneförmedlingstjänsten tar Comboloan fram bästa möjliga villkor utifrån en stor panel av banker och långivare, kunden väljer sedan det erbjudande som hen finner bäst.


COMBOLOANS BOLÅNEFÖRMEDLING HÄR!

COMBOLOAN PRIVATLÅNEFÖRMEDLING HÄR!

BOLÅNEBLOGGEN

BLI MEDLEM PÅ COMBOLOAN