Läs på innan du väljer sparkonto


Det finns massor med olika typer av sparkonton, var noga med om du vill ha rörligt eller bunden och säkerställ om ditt konto täcks av insättningsgarantin eller inte

Ett vanligt räntesparande som omfattas av insättningsgarantin ger i praktiken en riskfri avkastning. Men var noga, hos många får man väldigt dålig ränta idag, men det finns sparkonton med bättre ränta, framförallt kan man välja sparkonto istället för ett vanligt lönekonto. Om du vill ha snabb tillgång till insatt kapital, då är det rörlig ränta som gäller. Den som är villig att binda sitt sparande under en viss tidsperiod kan få ännu högre ränta.

Se här för några av de bästa sparkontoräntorna här!

I jämförelsetabellen på Comboloan finns konton både med insättningsgaranti och utan. Räntan på konton utan insättningsgaranti är oftast mycket högre men är också kopplad till större risk. Ett konto med insättningsgaranti betyder att dina pengar är skyddade och att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller också om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution. På Riksgäldens hemsida kan man läsa att: Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. Ersättningsbeloppet i kronor gäller för insättare i Sverige. För mer information se Riksgäldens hemsida här!

Om man ändå känner att man är villig att riskera mer och vill sätta in sina pengar på ett sparkonto utan insättningsgaranti ska man vara medveten om att insättningsgarantin alltså inte gäller och skulle det institut som du har pengarna hos gå i konkurs, så kan du förlora allt.

Se hela jämförelsetabellen här!

Dela gärna...