Konkurrensverket ställer sig bakom skärpt amorteringskrav


Finansinspektionens remissrunda gällande ett skärpt amorteringskrav fortsätter och mottagandet varierar bland aktörerna.

Ett antal aktörer har kommit med utlåtanden, nu har Konkurrensverket, precis som den Europeiska Centralbanken backat Finansinspektionens strävan att skärpa amorteringskravet ytterligare. Riksrevisionen har vill skicka remissen på ”remiss” då man anser att förslaget är ofullständigt. Tidigare har Villaägarna ställt sig starkt negativa till förslaget.

Det nuvarande amorteringskravet som infördes 1 juni 2016 och som betyder att bolånetagare måste amortera nya bolån med en belåningsgrad över 70% med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70% belåningsgrad ska amorteras med minst 1% per år till dess att belåningsgraden är 50% eller lägre.

Ett skärpt amorteringskrav skulle i tillägg betyda att procentsatserna ökar med 1% om lånen är stora relativt inkomsten. Bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera 1% mer jämfört med dagens regler.

Förslaget kan träda i kraft redan i början 2018, men det är delvis kopplat till de svar man får in under remissrundan och hur man väljer att beakta och slutligen utforma amorteringskravet.  

Dela gärna...