Konjunkturinstitutet: Positiv reporänta under 2019


Låga räntor fortsätter ett år till, sedan börjar reporäntan upp emot noll.

Under veckan har Konjunkturinstitutet (KI) kommit med en rapport på konunkturläget för juni 2017. 

KI menar att BNP i inte blir lika hög i år som vi vant oss vid de senaste 2 åren, men ändå förväntas högkonjunkturen att förstärkas. 

Låga löneökningar bidrar till att inflationen inte når 2% förrän 2020. KI menar att det är en utmaning för Riksbanken som förväntas avvakta med att höja reporäntan till hösten 2018.

Först under 2019 förväntar sig KI att reporäntan är på plus igen och det är också då bolånetagarna kommer börja känna att räntan på bolånen också stiger märkbart. 

Se hela pressmeddelandet här! 

Dela gärna...