Hushållen rekordrika!


Hushållens förmögenhet ökade under det fjärde kvartalet 2016 till nya rekordnivåer.

I SEBs senaste Sparbaromter rapporteras att hushållens nettoförmögenhet steg under det 4e kvartalet med 146 miljarder SEK 14 261 miljarder SEK. Under det 4e kvartalet passerade hushållens bruttoförmögenhet för första gången 18 000 miljarder kronor. Den största delen av ökningen kom återigen från aktierelaterade tillgångar och bostäder.

Under det 4e kvartalet ökade hushållens skulder med 57 miljarder SEK, vilket är liknande ökningstakt som föregående kvartal. På årsbasis sjönk ökningstakten och noterades vid utgången av det 4e kvartalet till 6,8%. Bostadslånen står för 77,5% av  hushållens samlade skuldstock.

Sedan 1996 har hushållens skuldstock ökat med 2 900 miljarder kronor eller med cirka 351%. Hushållens skulder som andel av tillgångarna har under perioden minskat från 25% till 21% medan skulderna som andel av de disponibla inkomsterna under samma period har nästintill dubblerats från 93% till 181%. 

Hela rapporten hittar ni här

Jämför Sparkonton här! 

Dela gärna...