Hushållen något mindre positiva till prisutvecklingen för bostäder


Hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i juni jämfört med vad de gjorde föregående månad, det visar SEB:s boprisindikator för juni.

SEB:s boprisindikator som publiceras månadsvis, visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser och andelen som tror på fallande bostadspriser, visar att andelen sjönk till 63 i juni jämfört med 69 från maj.

– Hushållen har en fortsatt stark tro på fortsatta prisuppgångar. Att Boprisindikatorn ändå faller tydligt den här månaden kan bero på Finansinspektionens nya besked om ett utökat amorteringskrav. Nu återstår att se om effekten på förväntningarna blir bestående och om vi också får se den effekt på den verkliga pris- och skuldutvecklingen, som är syftet med Finansinspektionens förslag, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade tror 74% på stigande priser under det kommande året, jämfört med 76% i maj, medan 11% tror på fallande priser, jämfört med 7% föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5% att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7% förra månaden.

Jämför rörlig och bunden ränta här!

Dela gärna...