HEMMA Bolån lanserar gröna bolån


Nytt bostadskreditinstitut gör entré


Hemma bolån är en av flera nya utmanare på bolånemarknaden. Hemma i Sverige AB som är det juridiska namnet, fick tillstånd från Finansinspektionen i februari 2019. Sedan dess har grundaren Therese Ruth byggt ett team och man lanserar nu med en ”pilot” tillsammans med Öresundskraft.

Hemma bolån och Örensundskraft kör pilot

Enligt ett pressmeddelande lanserar Hemma bolån och Öresundskraft ett samarbete kring gröna bolån för hållbar omställning av bostäder. Hushåll ska alltså få möjlighet att låna till investeringar i hållbarhet genom ett grönt tilläggslån från Hemma bolån. Det nya pilotprojektet riktar sig initialt till hushåll som vill installera solceller. Piloten är ett första steg för att skapa bättre ekonomiska incitament för investeringar i grön omställning av bostäder.

Grönt tillägslån

Hemma börjar med ett grönt tilläggslån med konkurrenskraftig ränta på 1,09%. Hemma bolån vill hjälpa hushåll att bo mer klimatsmart, spara pengar och samtidigt öka värdet på sin fastighet. I pressmeddelandet säger Therese Ruth, grundare och VD, Hemma bolån ”Vi är stolta och glada över att ha en så aktiv och ambitiös partner inom miljöområdet som Öresundskraft. Våra finansieringslösningar tillsammans med Öresundskrafts kunskap och tjänster inom hållbarhet kan verkligen göra skillnad”. Erbjudandet är tillgängligt för Öresundskrafts kunder och via Hemma bolåns hemsida. På sikt avser Hemma att erbjuda hushåll som investerar i ett hållbart boende att flytta hela sitt bolån till Hemma.

20 miljoner i ny kapitalrunda

I en artikel med DI Digtal gör Hemma klart att det långsiktiga målet är att ta en betydande del av bolånemarknaden. Kassan fylls samtidigt på med 20 miljoner kronor. Investerare är bland annat Spintop Ventures, Luminar Ventures, Soläng Invest och ett antal befintliga investerare. Kapitaltillskottet ska användas till att rulla ut bolagets erbjudande. I ett första steg kretsar det kring lån för solceller, värmepumpar, med mera, med bostaden som säkerhet. Hemma bolåns vision är att det ska löna sig att bo hållbart. Genom att erbjuda grön finansiering till en attraktiv ränta skapar Hemma ekonomiska incitament för hushåll att investera i hållbarhet. Hemma är precis som Stabelo och Hypoteket ett bostadskreditinstitut med tillstånd att bedriva bostadsutlåning och står under Finansinspektionens tillsyn. Finansieringen av bolånen sker via en bolånefond, på samma sätt som Stabelo och Hypoteket gör. Skillnaden med Hemma bolån är att erbjudandet är kopplat till en grön produkt.


Vill bli en fullfjädrad bolåneaktör

Vid uppstarten fokuserar Hemma bolån på lån på mellan 200 000 kronor och 500 000 kronor. I nästa steg kommer Hemma bolån erbjuda refinansiering av befintliga bostäder. Långsiktigt vill Hemma bolån bli en fullfjädrad bolåneaktör. Bolånen är villkorade på att man gör en hållbar investering. Har man under 60% belåningsgrad erbjuds en 3-månaders ränta på 1,09%; har man belåning på mellan 60% – 70% så hamnar räntan på 1,19%. I framtiden är målet att i framtiden erbjuda lån med högre belåningsgrader. Till DI Digital säger Therese Ruth: ”Jag tycker det är förskräckligt att det inte funnits bättre erbjudanden tidigare”, med referens till den svenska bolånemarknaden. Från Comboloans perspektiv önskar vi Hemma bolån all lycka. Utifrån bolånekundernas perspektiv är det positivt med fler utmanare och självklart ligger den hållbara inriktningen väl i tiden.

Är du intresserad av att vara vår testpilot? Inom kort lanserar Comboloan en modern bolåneförmedlingstjänst!