Fortsatt stark tro på bostadspriserna


SEB:s Boprisindikator ligger fortsatt på den höga nivån 63

73% av hushållen tror på stigande priser under det kommande året. Det är nedgång med en enhet jämfört med föregående månad. Andelen som tror på fallande priser sjönk också med en enhet från 11 till 10%. Andelen som tror på oförändrade priser är oförändrad. SEB:s boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I denna mätning hamnar värdet på 63, vilket är samma nivå som förra månaden.

– Hushållens tro på fortsatta bostadsprisuppgångar är för närvarande mycket stabil. Varken sommarstiltje på bostadsmarknaden eller de återkommande diskussionerna om nedgångsrisker och tuffare amorteringskrav, har ännu haft någon större påverkan på boprisförväntningarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i pressreleasen från SEB (läs här).

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,06%. Det är en uppgång från förra månaden då förväntningarna låg på 0,00%.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem% att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, det är en tangering från förra månaden.

Fortsatt finns en del variationer mellan regionerna, som nu ligger i spannet 60 till 69. Enda uppgången för juli är i Västra Götaland som ökar med två enheter, i de resterande regionerna sjönk indikatorn.

Dela gärna...