Fler tar blancolån till kontantinsatsen


Mäklare vittnar om att allt fler tar blancolån för att finansiera kontantinsatsen

Ny statistik från SCB visar att den totala tillväxttakten för hushållens lån är oförändrad på 7,2% jämfört med månaden före (december 2016). Hushållens totala lån hos MFI (Monetära Finansinstitut) var 3 549 MSEK i januari.

Hushållens bostadslån uppgick till 2 913 MSEK under januari en ökning med 11 MSEK jämfört med december. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,6% i januari, en minskning med 0,1% jämfört med december.

Medans bostadslånens tillväxttakt minskade så ökade hushållens konsumtionslån till en tillväxttakt på 6,6% i januari, det är en ökning jämfört med december då den var 5,8%.

Enligt MäklarVärlden rapporterar mäklare att man upplever att fler spekulanter använder sig av blancolån föratt finansiera kontantinsatsen vid bostadsköp. 

Att så blivit fallet är varken någon nyhet eller speciellt förvånande efter införandet av bolånetaket på 85% för några år sedan (hösten 2010) och nu senast amorteringskravet som infördes sommaren 2016. 

Jämför bolån här!

Jämför blancolån här!

Få hjälp med din låneförhandling här!

Dela gärna...