Digitala bolån ökar


Bolåneutmanarna fortsätter att utmana med digitala bolån och låga belåningsgrader

Stabelo lockar bolånekunder från storbankerna

Under de senaste åren har konkurrensen på bolånemarknaden ökat. Det syns bland annat på bankernas marginaler på bolån, som minskat de senast 2 åren. Konkurrensen syns också på de snitträntor som bankerna månadsvis rapporterar in. Uppstickare som Landshypotek, Hypoteket och Stabelo har legat i topp månad efter månad.


Bland Comboloans medlemmar märks intåget av de nya digitala bolåneaktörerna i Comboloan bolånebarometer. I bolånebarometern hade uppstickarna fram till Coronapandemin dominerat med lägst boräntor. Men, sendan Corona har Swedbank nu tagit tillbaka stafettpinnen. Uppstickarna gör också avtryck genom de frågor som vi får, samt i de diskussioner som förekommer i vårt bolåneforum.


I en intervju med DI Digital kommenterar Hampus Brodén, en av grundarna till Stabelo, nuvarande läge och lite nya siffror. Stabelo som delägs av Avanza, har också distribuerat sina bolån via Avanza och har sedan starten attraherat 11 000 svenskar bolånekunder. Enigt artikeln uppgick den totala utlåningsvolymen till 11,2 miljarder kronor hos Stabelo i slutet av.


Närmaste konkurrent är Hypoteket, som likt Stabelo en kör efter holländsk finansieringsmodell, där andelar i bolånefonder säljs till investerare. Hypoteket hade i början av juni i år lånat ut drygt 6 miljarder kronor till cirka 5 000 svenskar, enligt artikeln i DI Digital.


Stabelo har ambitioner att fortsätta locka fler bolånekunder från de största bolånebankerna. Hittills har Stabelo haft tuffare krav på belåningsgrad än storbankerna, gränsen ligger på 60%. Det kan jämföras med Finansinspektionens bolånetak som ligger på 85% av bostadens värde. Stabelo avslöjar inte om man tänker höja belåningsgraden framöver, men det är såklart en tänkbar utveckling.


På månadsbasis tar de nya aktörerna hela tiden marknadsandelar. Men på den 3 400 miljarder kronor stora bolånestocken har Stabelo och Hypoteket inte ens 1% av marknaden ännu. När vi på Comboloan tittar på våra medlemmar senaste 12–18 månaderna, ligger Stabelos marknadsandel på lite mer än 3%.