De flesta klarar en bolåneränta på 5%


Enligt Nordeas Boendebarometer skull en boränta på 5% hanteras väl av de flesta.

Enligt Nordeas Boendebarometer upplever svenskarna generellt att dom är väl rustade för en räntehöjning till 5%. Av de tillfrågade svarade 85% att dom kan bo kvar om räntan höjs till 5%. 11 % av de tillfrågade svarade att de inte visste och 4% svarade att dom inte skulle klara att bo kvar om räntan höjdes till 5%. Regionalt skiljer det sig mer och i tex Stockholm är det hela 10% som menar att dom inte hade klarat av att bo kvar om bolåneräntan höjs till 5%.

Nordeas Boendebarometer visar vidare att de tillfrågade bostadsägarna är mer pessimistiska gällande bostadspriserna för de kommande 12 månaderna nu än man var i våras. För 6 månader sedan menade 56% att man trodde på stigande bostadspriser för kommande år, nu 6 månader senare tror 46% på stigande priser. Andelen som tror på sjunkande priser har stigit från 8% till 13%.

Nordeas Boendebarometer hittar ni här! 

Dela gärna...