Danske bank storsatsar på bolån


Nordens näst största bank, Danske bank siktar på att ta öka sina marknadsandelar på bolån.

Danske bank har dubblerat marknadsandelen på bolån tack vare bättre ränteerbjudanden, det visar siffror i samband med att Danske bank publicerar resultat för andra kvartalet (läs mer här).

Danske bank överträffar förväntningarna andra kvartalet, analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 5,8 miljarder, men det blev 6,2 miljarder kronor.

I den svenska verksamheten steg räntenettot till 1,6 miljarder svenska kronor, från 1,4 miljarder kronor motsvarande period 2016. Och det är tydligt att det är en kraftig tillväxt på bolån med tydlig räntepress jämfört med flera svenska storbanker som gjort avtryck på räntenettot.

– Vår marknadsandel på bolån är totalt 4 procent, men på nyutlåning har den vuxit till i snitt 8 procent för de senaste två kvartalen. Första kvartalet var det särskilt Saco-medlemmar som kom in. Och nu har vi precis lanserat ett TCO-samarbete, säger Berit Behring, vd för Danske Bank Sverige.

Man är tydliga med att det är bolån som ska öka även framåt bland annat genom att kunna låna lite billigare i svenska kronor. Danske bank försöker nu söker locka heltjänstkunder genom prispressade bolån och startar också ett svenskt hypoteksinstitut för att dra igång upplåning i svenska kronor.

– Idag lånar vi oftast i euro, men med ”Danske Hypotek” som i juni fick grönt ljus från Finansinspektionen i Sverige, räknar vi med att kunna låna upp lite billigare i svenska kronor, säger Berit Behring.

På Comboloan ser vi alla satsningar som ökar konkurrensen och pressar ner räntorna som något positivt och Danske banks satsning har även tydligt gjort avtryck både vad det gäller de förhandlade räntorna som Comboloans medlemmar rapporterar in, likväl som på genomsnittsräntorna som alla banker rapporterar in månadsvis. 

Comboloans räntetabell hittar du här!

Comboloans medlemmars förhandlade räntor per bank och postnummer hittar du här!

Dela gärna...