Boräntan ökade för nya avtal


Boräntan ökade för nya avtal till 1,59% i mars enligt Statistiska Centrabyråns senaste rapport för mars.

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att i mars uppgick hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) till 3 584 miljarder kronor i mars. 

Hushållens bostadslån uppgick till 2 944 MSEK. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 206 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade därmed en oförändrad årlig tillväxttakt på 7,6%, konsumtionslånen hade en tillväxttakt på 7,2 % och lån med övriga säkerheter hade en ökningstakt på 5,2% i mars. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 190 respektive 450 MSEK i mars.

Boräntan ökade för nya avtal till 1,59% i mars, vilket innebär att den ökade jämfört med februari då den var 1,58%. Den rörliga bolåneräntan var oförändrad och uppgick till 1,58%.

Läs hela rapporten här!

Dela gärna...