Boprisindikatorn på näst högsta nivån någonsin


SEB:s Boprisindikator ligger nu på 69, vilket är den näst högsta nivån någonsin.

Uppgången med två enheter från föregående månad och 20 punkter högre än motsvarande period för ett år sedan, visar att det finns enorm tro på bostadsmarknaden just nu. SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Undersökningen visade att det fanns regionala skillnader som låg i spannet 66 till 71.

Av de tillfrågade hushållen svarar 76% att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är samma nivå som de senaste två månaderna. Andelen som tror på fallande priser sjönk med två enheter från 9 till 7% . Andelen som tror på oförändrade priser sjönk med en enhet till 9%. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn stiger med två enheter.

I kölvattnet av Riksabankens mjukare besked under april så har hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år vänder nedåt till 0,06%. I undersökningen är andelen som planerar att binda sina räntor är oförändrad och kvar på 7%.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 25 april till 3 maj.

Hela undersökningen går att läsa här! 

Dela gärna...