Bolånen en vinstfabrik för Swedbank


Swedbank ökar räntenettot

Precis som Handelsbanken förra veckan, så levererar Swedbank en stark rapport. Swedbanks rörelseresultat blev 6 193 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Att jämföra med 6 034 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Räntenettot landade på 6 208 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förra årets räntenetto för samma period som då låg på 5 837 miljoner kronor.

Förklaringen ligger primärt i ökade utlåningsvolymer avseende bolån samt ett förbättrat räntenetto, dvs stora marginaler. 

Swedbanks bolånevolym till hushåll i den svenska bankverksamheten uppgick till 747 miljarder kronor vid slutet av kvartalet juli-september. Det är en ökning med tio miljarder kronor från föregående kvartal och 49 miljarder upp från september i fjol.

Villaägarnas boekonom Håkan Larsson har på twitter gjort egna beräkningar på Swedbanks helårs vinst som enligt Larssons prognos hamnar på 24,5 miljarder kronor varav hypotek, dvs bolån står för 13,5 miljarder kronor.

Hela delårsrapporten från Swedbank hittar ni här!

Dela gärna...