Bolånen – Dyra så in i Norden!


Bankerna tjänar mest på bolånen i Sverige

I en rapport från TT publicerad i (World in Property, se länk nedan) beskrivs hur Finansinspektionen nyligen kom med sin rapport som visade på att de svenska bankernas lönsamhet från den allt viktigare bolåneverksamheten ligger på rekordhöga nivåer. Nu har man gjort en jämförelse med våra nordiska grannländer och för oss svenskar är det nedslående läsning, bolåne är klart dyrast i Sverige.

Både Nordea och Danske Bank har betydligt högre utlåningsmarginaler i Sverige och Danmark än i Norge och Finland, visar en genomgång av bankernas redovisning i de nordiska länderna. Bankerna redovisar inte exakt på samma sätt, men i grunden syns samma mönster, intjäningen på bolån är bäst i Sverige. I artikeln uttalar sig bankanalytikern Andreas Håkansson på Exane BNP Paribas som varnar dock för att dra alltför långtgångna växlar på bankernas redovisning som är snårig och inte helt jämförbar – Men det ger en bra indikation, säger Håkansson.

Bankerna bekräftar bilden: ”Räknar man bort vissa avgifter i andra länder så stämmer det att vi har något högre marginaler i Sverige. Det beror till stor del på att vi har högre kapitalkrav i Sverige men även till viss del på att vi i de andra nordiska länderna bättre lyckats kompensera för den negativa räntan”, skriver Nordeas presschef Petter Brunnberg i ett mejl till TT.

Danske Bank säger att det är svårt att jämföra rakt av mellan Sverige och Danmark. ”Däremot kan vi se att marginalerna är något högre i vår svenska verksamhet än i våra verksamheter i Finland och i Norge”, skriver Danskes presschef Anna Sundblad i ett mejl.

Nordea och Danske Banks lönsamhet, vinstmarginal på bolånen kan enkelt beskrivas som räntenettot i förhållande till utlåningen.  Beräkningarna är att betrakta som indikationer och ska inte användas som en exakt jämförelse mellan bankerna utan som en jämförelse mellan länderna inom respektive bank.

Nordeas utlåningsmarginal till hushåll i respektive land:

Danmark, 1,54%

Sverige, 1,51%

Norge, 1,30%

Finland, 1,21%

Danske Banks utlåningsmarginal till hushåll i respektive land:

Danmark, 1,09%

Sverige, 1,09%

Norge, 0,94%

Finland, 0,93%

Källa: Nordea, Danske Bank, TT:s beräkningar

Artikeln från World of Propertys hittar ni här! 

Dela gärna...