Blancolån istället för att amortera?


Amorteringskravet gör att fler amorterar och tar mindre bolån, men väljer många blancolån istället?

Amorteringskravet har inneburit att 78% av bolånetagarna nu amorterterar, en ökning från 67% föregående år.

Kloka Maria Crofts resonerar i en artikel i DN om armoteringskravets effekter, en sådan är att det kan bli en mindre månadsutgift om man väljer blancolån istället för bolån. Amorteringskrav eller ej, bostadsbristen är intakt och det verkar som att många hittar nya vägar att finansiera sitt boende eftersom bostadspriserna hålls uppe. 

Belåning på över 70%, tar en stor del av lånebudgten, men en familj som kommer under 70% belåning mer än halverar månadsutgiften för amortering och det ökar möjligheten att få lånet beviljat. Därför är det sannolikt att hushållen försöker att hitta vägar att komma under 70%.

Blancolånet ska ju också amorteras och räntan är högre än på bolån, men om det betalas av på 10 – 12 år blir månadsutgiften lägre jämfört med om man gått över 70% gränsen och behövt amortera.

Allt annat lika, så ska man ändå komma ihåg att ju billigare ränta, ju lägre kostnad får man för lånet, men det kan som förklarat ovan vara taktiskt på kortare sikt att komma under 70% gränsen och på så vis få lägre månadsbetalning. 

Jämför Blancolån här!

Jämför Bolån här!

Kalkyler här! 

Dela gärna...