Billigare bolån, snart händer det?


Billigare bolån tänker någon, det går väl inte när vi har en Reporänta på 0,50%? Nja, kanske, rubriken syftar mer till att konkurrensen på bolånemarknaden är på intågande och det kommer pressa bankernas marginaler.

I en krönika på Svd, beskriver Patricia Hedelius hur bolånen kan komma att bli billigare om vi i Sverige också får en framväxande marknad av försärkingsbolag och pensionsfonder som via prispress tagit stora marknadsandelar av den holländska bolånemarknaden. 

Hedelius hänvisar också till en analays gjord av norska banken DNB där man förutspår att inom ett par år så kommer de traditionella bankerna att tappa nära en tredjedel av nyutlåningen på bostäder till nya aktörer som lockar med lägre räntor. 

Enligt analysen förväntas nya aktörer runfa bankerna genom att genom att erbjuda bolånekunderna lån direkt. Precis som på den hollänska markanden skulel då ett fond eller försäkringsbolag sätta upp en bolånefond, med enbart syfte att låna ut pengar till bostadsköpare. Pensions eller Försäkringsbolag kan sedan även investera pengar i fonden som sedan lånas ut till hushållen. 

Här på Comboloan diskuterades konkurrensen på bolånemarknaden ”Börjar det röra på sig på den svenska bolånemarknaden? Eller snart?” Artiklen i Svd vidgar Comboloans ”spaning” som innefattade nya aktörer såsom: Låneförmedlare, Peer-to-peer, Teknikdrivna nykomlingar, Internationella banker, Nischbanker och även nästa steg från Private Banking för Avanza/Nordnet. 

Sedan dess har SBAB på nygammalt vis flugit upp som en prispressare, läs ”SBAB tillbaka som prispressare” och visat att man vill vara med och konkurrera om bolånekunderna på riktigt igen.

Dela gärna...