Bevaka dina bolån, lika viktigt som att förhandla din boränta


Bevaka dina bolån

Det är lika viktigt att bevaka dina bolån som att förhandla din boränta. Ni som känner till Comboloan och följer vår bolåneblogg vet att en ledstjärna alltid har varit att förhandla ner bolåneräntan. Många av våra medlemmar sparar mer än 10 000 kr per månad jämfört med genomsnittliga räntor genom att vara aktiva. Men, det räcker alltså inte att pruta en gång, som bolånetagare måste man bevaka bolånet löpande. Gör man inte det, riskerar man som bolånekund att bli av med sin rabatt och betala för mycket i bolåneränta.

Håll koll på bankernas listräntor

Nischbanker som Stabelo och Hypoteket har gjort entrè på den svenska bolånemarknaden med fasta priser och transparenta prismodeller. Även Skandia, SBAB, Danske Bank och Landshypotek har transparenta prismodeller. Betydelsen av officiella räntor, så kallade listräntor har hos dessa aktörer mindre betydelse efter listräntan och förhandlad ränta är densamma. Hos de traditionella bolåneaktörerna är listräntorna ofta mycket högre än den ränta som kunderna faktsikt kan få. Därför har hela konceptet med ”officiella räntor” ifrågasatts allt mer på senare år. Men, ännu så länge finns ”officiella räntor”, och då är det viktigt att hålla koll på när bankerna ändrar dem. Allt annat lika, om banken du har ditt bolån hos, sänker räntan på din löptid, då har du bra läge. Det är då sannolikt att du kan få en bättre ränta. Tvärtom, om banken höjer sina officiella boräntor, då lutar det åt en räntehöjning istället.

Ränterabatt hur länge gäller den?

Ränterabatt (eller ”nykundsrabatt”) gäller under en begränsad tid. Giltighetstiden skiljer sig mellan bankerna. Exakt hur länge rabatten verkligen gäller är dock föremål för förhandling. Hos tex Stabelo och Hypoteket är rabatten en del av priset i och med att listräntor och förhandlad boränta är detsamma. Men, hos storbankerna SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och även Länsförsäkringar, rabatten stor betydelse. Ränterabatten är i regel kopplad till den officiella räntan, men obalansen i affären blir att den officiella räntan enahändigt bestäms av banken. Duktiga förhandlare lyckas ibland istället koppla rabatten till en Stibor ränta eller reporäntan, det är mer neutralt då varken kunden eller banken kan påverka dessa räntor.

Räntejustering & förlängningsdatum

Så, om vi håller oss till rabatt kopplad till den officiella räntan räknar man fram rabatten genom att subtrahera erhållen bolåneränta från listräntan. Alltså, om den officiella boräntan är 2,00% och en kund får 1,35%, då är rabatten 65 räntepunkter. Det är alltså viktigt att få veta hur rabatten räknas fram, likväl som att förstå hur länge den varar. Det ligger också i kundens intresse att få veta vad som händer när rabatten löpt ut. Kommer rabatten att förlängas eller ska den omförhandlas och försvinner den helt om inget görs? Ofta kommunicerar bankerna via avier och internetbanken och då gäller det att ha lite koll på ”banksvenskan”.

Räntejusteringsdag är den dag banken kan justera räntesatsen för 3-månadersräntan. Förlängningsdatum (villkorsförändringsdag) innebär att det är den dag när nya villkor för bolånet börjar gälla. Banken kommunicerar ofta i god tid ut att det är dags för nya villkor och eller att de gamla löper ut. Om förlängningen av bolånet infaller på en helgdag förlängs lånet nästkommande vardag. Det är i detta läge det gäller att vara aktiv som kund! Ofta är det just det som utmaningen, man inser det försent. Det gäller alltså att hålla koll på jäntejusteringsdag och villkorsändringsdag. Bankerna kommunicerar vanligtvis nya villkor via avier och på internetbanken.

Sköt din bevakning via Comboloan

I slutändan ligger ansvaret på att du som kund är aktiv och du agerar när det är dags. Banken kommer upplysa dig, men kommer tjata om inget händer. Så vill du att din rabatt följer med, då är det ett bra tips är att lägga in en bevakning på Comboloan. Comboloan bevakar alla ränteändringar och en gång per månad får prenumeranter besked om vilka banker som räntejusterat, vilka bindningstider och hur mycket. Bevakningen kan med fördel användas som konkurrensbevakning. Om andra banker har mycket bättre villkor kanske det är dags att byta bank? Har du som bolånekund dessutom koll på din ränterabatts storlek och hur länge den gäller, då är du en välutrustad räntebevakare!

Lika viktigt som att förhandla din boränta

Slutligen, det är lika viktigt att bevaka dina bolån som att förhandla din boränta.

Är du intresserad av att vara vår testpilot? Inom kort lanserar Comboloan en modern bolåneförmedlingstjänst!