Bankernas marginal på bolån slår rekord


Aldrig tidigare har bankernas marginal varit så stor, enligt Finansinspektionens (FI) nya siffror var marginalen 1,73% under december 2016. Att FI publicerar bankernas bolånemarginal är naturligtvis väldigt bra för alla bolånetagare som vill förhandla med banken, men samtidigt ter sig FI:s fundering kring tvångsbindning av bolån som kom tidigare i veckan som en märklig paradox.
Bankernas marginal på bolån

Finansinspektionen (FI) publicerar kvartalsvis bankernas marginal på bolån. Bakgrunden är att FI vill stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Mer insyn och ökad kunskap minskar det kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i. 

Under det 4e kvartalet fortsatte bankernas marginaler att öka och under december visar nya siffror från FI att marginalen slog nytt rekord på 1,73%, se tabell nedan:

DatumBolånemarginal
okt-151,48
nov-151,46
dec-151,47
jan-161,47
feb-161,47
mar-161,48
apr-161,52
maj-161,55
jun-161,57
jul-161,60
aug-161,64
sep-161,67
okt-161,69
nov-161,70
dec-161,73
(Källa: Finansinspektionen hemsida)

Om nu FI har som ambition att öka konsumenternas ställning mot bankerna, samtidigt som bankernas uppenbarligen går bra (de 4 storbankerna gjorde en vinst på 92 miljarder under 2016) och tjänar bra på bolånen, så ter sig uttalandet tidigare i veckan från samma myndighet angående tvångsbindning av bolån som en paradox. 

Att å ena sida upplysa konsumenten om att det finns goda förhandlingsmöjligheter då bankerna just nu har höga marginaler, men å andra sidan redan ha tvingat in konsumenten i en räntebindning gör ju i förlängningen att konsumenten känner sig totalt matklös. Att upplysa om bankernas marginal uppmuntrar till konkurrens och rörlighet på markanden, men överförmyndarförslaget att reglera bindningstiden verkar i motsatt riktning. 

Nej, vi säger igen, skrota förslaget om tvångsbinding, det finns bättre sätt att nå önskat resultat, tänk om, tänk rätt! 

Dela gärna...