Avanza utmanar på bolånemarknaden


Introducerar ny typ av finansiering

Avanza har tidigare erbjudit private banking kunder med mer än 3 MSEK i förvaltat kapital ett förmånligt bolån med så låg ränta som 0,79%. Nu lanserar man efter årsskiftet ett bredare erbjudande i samarbete med Stabelo, där alla som kommer under 60% erbjuds 1,29% i 3-månadersränta (för närvarande), helt utan förhandling och det är alltså samma pris för alla.

Stabelo presenterar sig (länk här!) som ett oberoende bolåneinstitut och introducerar en för Sverige ny finansieringsmodell. Modellen bygger på en bolånefond, där institutionella investerare, tex pensionsbolag och försäkringsbolag, investerar kapital i förhoppning om hög avkasting. Modellen har funnits en tid i bl.a Holland och enligt Stabelo utgör bolånefonderna ca 20% av nyutlåningen.

Bolånen distribueras alltså av Avanza, processen är digital och ambition är att tydligt ligga lägre än de andra bankernas snitträntor. På Stabelos hemsida kan man läsa följande:

Stabelo utgår från den faktiska genomsnittsräntan från de sex största bolånegivarna* och drar av en rabatt. Rabatten kommer variera något baserat på marknadens förutsättningar men målet är att Stabelo ska vara billigare än snittet av de sex största bolånegivarna. (*Comboloan anm, de 6 största är enligt Stabelo Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, SBAB och LF Bank.)

Ni som följer med på Comboloan (se tidigare inlägg här) vet att snitträntor visserligen inte är lika intressanta som Comboloans förhandlade räntor, men det blir ändå intressant att se om det är någon av de andra nischbankerna eller någon av de mer etablerade bankerna som känner sig manade och så småningom justera ner sina egna räntor.

Ett nytillskott på bolånemarknaden har länge varit välkommet och det blir intressant att se vilket avtryck de kan göra. Inom kort kommer dessutom Schibsted med sin motsvarighet i form av Hypoteket och kanske att dessa båda nya aktörer gemensamt kan börja röra om lite i grytan.

Det blir intressant att följa!

Räntetabellen med Comboloans förhandlade räntor hittar ni här! 

Dela gärna...