Är digitala bolån med Bitcoin lösningen?


Mäklarvärlden skriver om hur Kairos Future jobbar med ett initiativ som är i uppstartsfasen, där tanken är att nyttjandet av så kallad ”blockkedjeteknik” (ligger bakom Bitcoin, den digital valutan) ska kunna ersätta manuella och pappersberoende processer.

Mäklarvärldens senaste nummer, skriver man om hur Kairos Future jobbar med ett initiativ som är i uppstartsfasen, där tanken är att nyttjandet av så kallad ”blockkedjeteknik” (ligger bakom Bitcoin, den digital valutan) ska kunna ersätta manuella och pappersberoende processer. SBAB och Lantmäteriet är involverade och positiva då man ser potential i att på sikt göra morgondagens flöde och tillhörande teknikstöd runt bostadsköp smidigare för alla parter.

– Vi tilltalas av blockchaintekniken som förutom att den kan användas till att förenkla hanteringen för de inblandade dessutom tillför både säkerhet och transparens i processen, säger Jim Peterson, utvecklingschef hos SBAB till Mäklarvärlden.

– Fastigheter är ett område där blockchain är en mycket lovande teknik. Vad vi vet är vårt samverkansprojekt det som kommit längst i världen just nu. Uppmärksamheten från internationella myndigheter, medier med flera har varit stor. Vi har bland annat blivit inbjudna till att presentera projektet på två konferenser som anordnas av Världsbanken, säger Magnus Kempe, Kairos Future, som driver projektet till Mäklarvärlden.

SBAB ser att tekniken leder i riktningen att förenkla för kunder som behöver finansiering till sitt boende, genom att det skulle bli färre manuella överlämningar, ökad tillgänglighet och minskade ledtider.

En spaning från Comboloan som inte direkt nämns i artikeln är att om tekniken visar sig fungera så ökar möjligheterna också för rörligheten på bolånemarknaden, då det ofta lyfts fram att det är ”jobbigt” och ”krångligt” att byta bank.

Kom ihåg var ni hörde det först när en ny bolåneaktör, helt baserad på ”blockkedjeteknik” kommer in på den svenska marknaden för att utmana de svenska storbankerna, tänk er ”Digitala Bolån”, känns inte helt främmande 2017 va?

Dela gärna...