Amorteringsunderlaget gör det onödigt krångligt att omförhandla sitt bolån


Digitalisera amorteringsunderlaget

Att omförhandla sitt bolån ska inte vara svårt, därför måste amorteringsunderlaget förenklas nu! Digitala uppstickare utmanar de traditionella bankerna, myndigheter och politiker uppmuntrar bolånekunderna att förhandla. Det finns fintechbolag och appar som inom ett par knapptryck med hjälp av tex Bank ID och ”Open Banking” inhämtar och sorterar ut relevant data för exempelvis ett bolån. Ändå, så finns det en tröghet i processen och kunderna upplever att det är stökigt och jobbigt att byta bank. Hur är det möjligt 2021?

Bolånemarknaden domineras av SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken

Historiskt är den svenska bolånemarknaden dominerad av 4 storbanker i form a SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Storbankerna har 75% – 80% av bolånekunderna. Utmanare som SBAB, Danske bank, Länsförsäkringar och Skandia kommer långt efter på totalen, men har under de senaste åren på årsbasis ökat sin utlåning och därmed utökat sin marknadsandel. Dessutom har uppstickare som Landshypotek, Stabelo och Hypoteket börjat utmana med konkurrenskraftiga och digitala erbjudanden. Som bekant ökar e-handeln i lavinartad takt, inte minst i spåren av corona, svenskarna är generellt långt fram i ”internetmognad” i en internationell jämförelse.

Addera en bank till

När det kommer till sparande, aktier och fonder är svenska bankkunder pigga på att använda utmanare som Avanza och Nordnet. Trenden ligger inte i att man lämnar sin storbank, snarare att man adderar en bank till. Det finns de som tror att vi i framtiden kommer att ha en ”bankapp” som samlar in alla bankengagemang på ett ställe. Andra menar att bankerna i framtiden kommer vara ”producenter” och tillhandahålla infrastruktur. Men att själva kundinteraktionen kommer ligga hos tjänste- och servicebolag som är bäst i den delen av värdekedjan.

Storbankerna digitaliserar när bankkontoren läggs ner

Bankernas kontor har lagts ner och konsoliderats i snabb takt de senaste åren. Bankkunderna har då succesivt blivit hänvisade till internetbanken med sina bankärenden. Storbankerna har under de senaste åren spenderat enorma resurser på att digitalisera sig. En del banker har valt att mer eller mindre helt bygga om, andra gör integrationer och adaptioner till sina så kallade ”legacy” system. Branschkunniga menar på att bankerna har varit grymt duktiga i sin omställning, men det är inget jobb som händer över en natt. Dessutom utmanas dessa stora kolosser av snabbrörliga fintechbolag som både kan vara konkurrenter, men som såklart också kan vara både partners och kunder.

Krångligt att omförhandla bolånen

Bolånen då? Jo, det är på gång, men det tar sin tid. SBABs VD Klas Danielsson menade redan i ett debattinlägg i Dagens Industri 2018 att bolånekunderna blir inlåsta på grund av amorteringskravet. För någon vecka sedan skrev Näktergals VD Erik Bennerhult i ett annat debattinlägg i Svenska Dagbladet att införandet av ”amorteringsunderlaget” är ett misslyckande. När man läser dessa inlägg anar man att både Näktergal och SBAB såklart argumenterar i egen sak, men det är ändå förbluffande att man ännu inte hittat en branschstandard. Det är ingen vild gissning att det förutom tekniska utmaningar också finns en del intressekonflikter. Nykomlingar och uppstickare vill gärna att det går snabbt och det traditionella bankerna har inget emot att processen drar ut på tiden.

SBAB erbjuder amorteringsunderlaget digitalt


Danielsson fastslog i sitt inlägg att amorteringskravet som sådant uppfyller sitt syfte i att bidra till dämpad skuldsättning. Men att det sker på bekostnad av transparens och rörlighet vid bankbyte och att det drabbar bolånetagarna negativt. En nyckelfaktor som påverkar rörligheten och konkurrensen negativt är att amorteringsunderlaget inte enkelt går att hämta digitalt. Förutom hos just SBAB, som har en sådan lösning. Danielsson menar att avsaknaden av en branschgemensam enkel digital lösning på amorteringsunderlaget gör att kunden i stället personligen måste kontakta sin bank. Det gör processen krånglig, tidskrävande och riskerar att förlängas till dess att kunden inte orkar försöka längre.
SBAB föreslog följande åtgärder:
– Finansinspektionen (FI) bör bedöma och utvärdera hur väl nuvarande amorteringsunderlag, och SBAB:s förslag, möter upp mot regler, krav och behovet av informationsutbyte mellan banker.
– Uppmanar FI att ställa krav på en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget och vägleda bankerna vilken information som skall finnas i det.
– Alla banker måste tillhandahålla ett standardiserat amorteringsunderlag digitalt och enkelt åtkomligt i internetbanken.

Näktergal vill demokratisera bolånemarknaden

Bennerhult i sin tur menar att bankerna (SBAB undantaget) har gjort det ofattbart krångligt att få tag på amorteringsunderlaget. Han menar att Näktergal som är teknikleverantör till bolånemarknaden inte bara jobbar för att förbättra bolånemarknaden. Näktergal strävar också efter att demokratisera den. När det gäller amorteringsunderlaget menar Bennerhult att den nödvändiga informationen för att kunna ta fram amorteringsunderlaget i sig varken är speciellt känslig eller komplicerad. Det behövs en tidsstämpel på när objektet belånades samt vad värderingen var vid det tillfället. Han menar vidare att det inte är bankens rätt att inneha denna data. Datat tillhör bolånekunden och bör därför vara enkel att få fram.
Näktergals uppmaning:
• Gör amorteringsunderlaget lättillgängligt för alla bolånekunder

Comboloans digitala bolånetjänst

Från Comboloans sida vill vi erbjuda våra medlemmar en smidig och digital bolånetjänst. Att då på ett enklare sätt än idag kunna tillgängliggöra amorteringsunderlaget för bolånekunderna menar vi är positivt för kundupplevelsen och i förlängningen bra för konkurrensen. Numera kan man ju signera skuldebrev digitalt hos Nordea (läs här) och Stabelo erbjuder också digital signering av lånehandlingarna. Det finns alltså gott hopp om framtiden. Med tillgängliggörandet av bankdata genom Open Banking och PSD2 så känns det ju rimligt att även amorteringsunderlaget är lätt att komma åt.

Comboloans bolånetjänst – Utmana din boränta idag!

Aktuella boräntor