56% anser att andra borde vara oroade över sin boendeekonomi


Nordeas boendebarometer från den 19 april visar att 56% av de tillfrågade anser att andra borde vara oroade över sin boendeekonomi, men enbart 19% av samma målgrupp är oroade över sin egen boendeekonomi.

Nordeas senaste boendebarometer visar alltså att man är mer bekymrad över andras boendeekonoi än sin egen. 44% är inte alls oroliga för sin boendeekonomi, men 5% känner oro. 

56% av de tillfrågade räknar med ökande bostadspriser och 50% tror på stillastående boräntor. 

Bara 22% har specifikt räknat på hur stigande boräntor skulle påverka den egna ekonomin. 

Ytterst få är oroade över bostadsrättsföreingens ekonomi. 

Hela rapporten läser man här!

Om man i motsats till undersökningen ändå vill räkna på sin boendeekonomi föreslås våra kalkyler här!

Dela gärna...