Gröna bolån

HEMMA Bolån lanserar gröna bolån

Nytt bostadskreditinstitut gör entré


Hemma bolån är en av flera nya utmanare på bolånemarknaden. Hemma i Sverige AB som är det juridiska namnet, fick tillstånd från Finansinspektionen i februari 2019. Sedan dess har grundaren Therese Ruth byggt ett team och man lanserar nu med en ”pilot” tillsammans med Öresundskraft.

Hemma bolån och Örensundskraft kör pilot

Enligt ett pressmeddelande lanserar Hemma bolån och Öresundskraft ett samarbete kring gröna bolån för hållbar omställning av bostäder. Hushåll ska alltså få möjlighet att låna till investeringar i hållbarhet genom ett grönt tilläggslån från Hemma bolån. Det nya pilotprojektet riktar sig initialt till hushåll som vill installera solceller. Piloten är ett första steg för att skapa bättre ekonomiska incitament för investeringar i grön omställning av bostäder.

Grönt tillägslån

Hemma börjar med ett grönt tilläggslån med konkurrenskraftig ränta på 1,09%. Hemma bolån vill hjälpa hushåll att bo mer klimatsmart, spara pengar och samtidigt öka värdet på sin fastighet. I pressmeddelandet säger Therese Ruth, grundare och VD, Hemma bolån ”Vi är stolta och glada över att ha en så aktiv och ambitiös partner inom miljöområdet som Öresundskraft. Våra finansieringslösningar tillsammans med Öresundskrafts kunskap och tjänster inom hållbarhet kan verkligen göra skillnad”. Erbjudandet är tillgängligt för Öresundskrafts kunder och via Hemma bolåns hemsida. På sikt avser Hemma att erbjuda hushåll som investerar i ett hållbart boende att flytta hela sitt bolån till Hemma.

20 miljoner i ny kapitalrunda

I en artikel med DI Digtal gör Hemma klart att det långsiktiga målet är att ta en betydande del av bolånemarknaden. Kassan fylls samtidigt på med 20 miljoner kronor. Investerare är bland annat Spintop Ventures, Luminar Ventures, Soläng Invest och ett antal befintliga investerare. Kapitaltillskottet ska användas till att rulla ut bolagets erbjudande. I ett första steg kretsar det kring lån för solceller, värmepumpar, med mera, med bostaden som säkerhet. Hemma bolåns vision är att det ska löna sig att bo hållbart. Genom att erbjuda grön finansiering till en attraktiv ränta skapar Hemma ekonomiska incitament för hushåll att investera i hållbarhet. Hemma är precis som Stabelo och Hypoteket ett bostadskreditinstitut med tillstånd att bedriva bostadsutlåning och står under Finansinspektionens tillsyn. Finansieringen av bolånen sker via en bolånefond, på samma sätt som Stabelo och Hypoteket gör. Skillnaden med Hemma bolån är att erbjudandet är kopplat till en grön produkt.


Vill bli en fullfjädrad bolåneaktör

Vid uppstarten fokuserar Hemma bolån på lån på mellan 200 000 kronor och 500 000 kronor. I nästa steg kommer Hemma bolån erbjuda refinansiering av befintliga bostäder. Långsiktigt vill Hemma bolån bli en fullfjädrad bolåneaktör. Bolånen är villkorade på att man gör en hållbar investering. Har man under 60% belåningsgrad erbjuds en 3-månaders ränta på 1,09%; har man belåning på mellan 60% – 70% så hamnar räntan på 1,19%. I framtiden är målet att i framtiden erbjuda lån med högre belåningsgrader. Till DI Digital säger Therese Ruth: ”Jag tycker det är förskräckligt att det inte funnits bättre erbjudanden tidigare”, med referens till den svenska bolånemarknaden. Från Comboloans perspektiv önskar vi Hemma bolån all lycka. Utifrån bolånekundernas perspektiv är det positivt med fler utmanare och självklart ligger den hållbara inriktningen väl i tiden.

Är du intresserad av att vara vår testpilot? Inom kort lanserar Comboloan en modern bolåneförmedlingstjänst!

Handelsbanken bankkontor

Vad betyder nedläggningen av Handelsbankens kontor för bolånen, egentligen?

Corona har skruvat upp digitaliseringen av bolån på ”fast forward”

Bankkontor ersätts av digitala banker

Corona har skruvat upp digitaliseringen av bolån på ”fast forward”. Transformationen från analoga bankkontor som har öppet mellan 9-15 till digitala banker som har öppet 24/7 har naturligtvis pågått under många år nu. Att det fysiska mötet har blivit allt mindre viktigt för många typer av bankärenden och transaktioner, är heller ingen hemlighet. En expert i branschen har berättat för mig att 99% av storbankernas kundmöten sker digitalt eller via telefonbanken idag. Trots bankens konservativa plats i samhället, borde inte heller det förvåna någon. Framväxten av digitala banker som Avanza och Nordnet började först som plattformar för aktiehandel, erbjuder idag även tex nischade bolån och sparkonto. 

Storbankerna konkurrensutsatta av uppstickare

Storbankerna Handelsbanken, Swedbank, SEB och (finska) Nordea är hårt konkurrensutsatta av digitala uppstickare. De digitala utmanarna fokuserar på lågt pris och smidig användarvänlighet. Ofta väljer uppstickarna att specialisera sig på en del av bankaffären, tex Klarna med betalningar, Stabelo på bolånen eller Dreams gällande sparkonto. De nya aktörerna använder modern teknik, data, och beteendevetenskap och brinner för förändring. Med den typen av konkurrenter, har bankerna med sina gamla system och strukturer haft svårt att försvara sig. Framväxten av den digitala konkurrensen har naturligtvis inte undgått storbankerna. Swedbank, Nordea och SEB har investerat enorma belopp och resurser på att möta den nya verkligheten.

Handelsbanken halverar antalet bankkontor

Att påstå att Handelsbanken inte investerat digitalt vore direkt felaktigt. Men, att Handelsbanken är den av storbankerna som prioriterat det fysiska mötet och lokala kontor, råder det inga tvivel om. Det personliga mötet beskrivs av både Handelsbankens kunder och anställda som en del av bankens DNA. Nu väljer alltså Handelsbanken att nästan halvera antalet kontor (minskar 380 till 200 bankkontor vid slutet av 2021) och säger samtidigt upp 1000 anställda under de närmsta 2 åren. Att den digitala banken ersätter kontoren är ingen ny trend. Comboloan skrev för 2 år sedan om hur Swedbank, Nordea och SEB i stort sett hade halverat antalet bankkontor på 10 år. Men då hade Handelsbanken valt att inte lägga ner speciellt många kontor.

Bank = IT-bolag

I takt med framväxten av den digitala banken, så ser arbetsuppgifterna för bankernas anställda annorlunda ut mot för bara 10 år sedan. Tidigare jobbade många traditionellt med kundtjänst, i kassan, med aktiehandel och olika former av rådgivning. Många av dessa funktioner finns kvar, men är ofta eller delvis ersatta av digitala tjänster och möten. Istället ser bankerna idag mer eller mindre ut som IT-bolag. I tillägg outsourcas en hel del IT till externa leverantörer och även bankerna finns ju faktiskt numera i ”molnet”.

Bankkontoren var viktiga för distribution av bolån

Bankkontoren har genom åren också varit bankernas viktigaste distributionskanal för bolån. Bolån är och har varit storbankernas kassako och dessutom har bolånen varit inkörsporten till att erbjuda kunder fler tjänster. Banken har kunnat dra nytta av nya intäktsben som pension, sparande, transaktionskonto, ISK och aktiesparande. Bolånekunderna har historiskt varit passivt lojala och bankerna har inte behövt tävla med vare sig pris eller med något extraordinärt kundmöte. Men, nu kommer bankerna naturligtvis vilja möta även bolånekunderna digitalt. Dessutom vill ju bankerna strategiskt kunna dra nytta av skalfördelarna som den digitala distributionen möjliggör. För att det ska bli verklighet måste banken lägga krut på användarvänlighet och hitta kostnadseffektiva marknadsföringskanaler.  

Corona har skruvat upp digitaliseringen av bolån på ”fast forward”

Handelsbanken skriver i pressreleasen att man ska öka den digitala utvecklingstakten och sänka sina kostnader och det är naturligtvis klokt. Det är säkert klokt, men att beslutet kommer nu är sannolikt både kunddrivet och konkurrensdrivet och helt säkert accelererat på grund av Corona. Georg Norberg, analytiker på Quesada, kommenterade till DITV Handelsbankens besked: ”Om vi talar om Retail och andra verksamheter, att på 3 månader så har vi förflyttat oss digitalt det som skulle ha tagit oss 3 år så det är klart att detta passar väl utmärkt. På samma sätt som att vi inte har gått in i några butiker, så har vi heller inte besökt några bankkontor”. Vi är nog många som inser att Coronapandemin förändrat vårt beteende och att digitaliseringen av många produkter och tjänster har spolats fram genom ”fast forward”.

Tänk att till och med bolånen blev digitala till sist…

Är du intresserad av att vara vår testpilot? Inom kort lanserar Comboloan en modern bolåneförmedlingstjänst!

Vilken boränta ska du vara nöjd med?

Vi hjälper dig sortera ut ”bruset” mellan olika jämförelser av bolåneräntor

Bolånemarknaden – stor, viktigt och mycket brus

Enligt färsk statistik från SCB uppgår den svenska bolånestocken till 3 555 miljarder kronor. Bolånen har under många år varit bankernas kassakor och för hushållen är det den enskilt största kostnaden som påverkar privatekonomin. Dagens Industri tog nyligen fram siffor som visar att om du har ett bolån på 4 miljoner kronor och kan sänka ränta med 0,50%, så sparar du 20 000 kr per år. Alltså har du bolån på 2 miljoner kronor betyder det 10 000 kronor per år och har du 6 miljoner i bolån ja då snackar vi 30 000 kr per år.

Att media, sparekonomer, jämförelsetjänster, kollegor, vänner och familj ofta diskuterar och letar tips om att få bästa möjliga villkor är alltså inte så konstigt. Många har säkert någon i sin umgängeskrets som har en grymt låg boränta, som ställer bankerna mot varandra, lägger ner en halvtidstjänst på arbetet och berättar vid middagsbordet om sina bedrifter. Att kunna förhandla sig till en bra bolåneränta låter ju fantastiskt, men vad är egentligen en rimlig boränta? Vad har du för målränta? Svaret är enkelt, det är olika för varje individ och hushåll, det beror helt enkelt den sammanvägda ekonomiska styrkan. Det är inte alltid lätt att vara konsument, men idag finns det hur mycket information som helst kring boräntorna. Utmaningen är snarare att sortera ut ”bruset” och försöka bilda sig en personlig uppfattning. Låt oss bena ut den tillgängliga bolåneinformationen:

Bankernas officiella listräntor

Listräntan är den ränta banken kommunicerar utåt och dessa räntor är ofta långt högre än de räntor som bolånekunder kan få. Listräntorna får ofta kritik och många kritiks röster tycker att man kan ta bort dem helt. Men, på många banker har listräntorna fortsatt en stor betydelse då det ofta är utifrån just den aktuella listräntan som kundernas ränterabatt räknas fram.
och den är betydelsefull som de flesta förhandlar sin rabatt utifrån.

SCBs genomsnittliga bolåneränta

Statistiska Centralbyrån (SCB) följer månadsvis utvecklingen på bolånemarknaden via rapporten finansmarknadsstatistik.
Här presenteras den genomsnittliga bolåneräntan från bankerna aggregerat, dvs alla bankerna. SCB rapporterar dels
den genomsnittliga boräntan och den genomsnittliga rörliga räntan och dess rörelser månad för månad. Ur ett helhetsperspektiv och för att få någon typ av schablonmässig målränta, så har detta ett värde. Men, för det enskilda hushållet så kan den slutgiltiga boräntan skilja sig mycket både uppåt och nedåt.

Bankernas snitträntor

Sedan ett antal år bankernas ålagda at månadsvis publicera sina faktiska snitträntor från föregående månad för alla bindningstider.
Tanken med bankernas snitträntor är god, men i och med att även kunder som sitter still i båten räknas med, (dvs vars löptid förnyas utan att räntan förhandlas), så gör det att siffrorna blir väldigt urvattnade och därmed “tröga”. På banknivå kan det ändå gå att utläsa vilka banker som ligger lägst respektive högst, så på så vis get det hushållen en fingervisning om vilka banker som kan vara aktuella. Jämför man också snitträntorna i en bank med samma banks listräntor så börjar hushållen kunna se vilka ränterabatter som är möjliga. För hushållet är snitträntorna vidare en bra referens i förhandlingen, men även snitträntorna säger väldigt lite om det enskilda hushållets rimliga förväntan på ränta.

Förhandlade (prutade) boräntor

Prutade boräntor kommer från Comboloans medlemmar som en gång i kvartalet uppdaterar sina villkor hos oss. Genom att löpande be medlemmarna uppdatera sina bolån fångar vi snabbt upp rörelser både aggregerat på hela marknaden och det märks också snabbt vilka banker som är mest förhandlingsbenägna just nu. I räntetabellen och Comboloans månadsvisa rapport ”Bolånebarometern” sammanställs utfallet för de 20% bästa förhandlarna och genomsnittsförhandlaren. Fördelen med denna rapport är att den snabbt identifierar rörelser och ger en nästa realtidsbild av läget. En nackdel är att vi förlitar oss på medlemmarnas egna siffror, vilket gör att underlaget inte är 100% statistiskt säkerställt (men tillräckligt). För det enskilda hushållet är förhandlade boräntor intressant, men det svarar fortsatt inte på frågan vilken målränta som är rimlig för just dig/er?

Ta reda på din målränta!

Låt oss därför ”puffa” för vår gratistjänst ”Målränta”. Vi har tagit fram en algoritm som bedömer hushållets förhandlingsstyrka i procent genom att jämföra med andra medlemmar. Dessutom görs en grov uppskattning av vilken ränta som är rimlig givet bankernas aktuella ränterabatter och relativ förhandlingsstyrka. Uppgifterna du lämnar är självklart konfidentiella. Algoritmen tar in följande parametrar:

  • Storlek på lånet
  • Belåningsgrad
  • Hushållets inkomster
  • Anställningsform
  • Hushållets tillgångar/sparande
  • Betalningsanmärkning (ja eller nej)
  • Kundlojalitet (hur länge man varit kund i nuvarande bank)

Algoritmen räknar sedan fram en förhandlingsstyrka i förhållande till andra medlemmar hos Comboloan. Den relativa förhandlingsstyrkan matchas sedan mot de boräntor medlemmar faktiskt har fått. Vi väger också in utvecklingen på marknaden. Utfallet skall ses som en ”grov uppskattning”. Våra medlemmar vittnar om att genom att använda framräknad målränta som förhandlingsunderlag, så har många medlemmar kunnat förhandla sig till boräntor dom tidigare bara drömt om.

Vill du prova? Här är länken till din målränta!

Bolånemarknaden

Namnbyten bland bolåneförmedlarna

Spännande nysatsningar inom digitaliseringen av bolån. Under sommaren har det hänt massor inom den digitala bolånemarknaden

Spännande nysatsningar inom digitaliseringen av bolån

Under sommaren har det hänt massor inom den digitala bolånemarknaden. Både Consector och Euria har bytt namn och man har samtidigt kommunicerat ett ökat fokus på bolån, spännande!

Consector blir Lånekoll

Samtdigt som man är i färd med för en större kapitalanskaffning, passar Consector på att samtidigt byta varumärke till ”Lånekoll”. Consector planerar att ta in mer externt kapital och när kassan är fylld, ska Consector etablera sig ännu mer kring bolån genom sin digitala plattform.

Sedan tidigare har Consector en ”app” som heter Lånekoll. Lånekoll blir nu startskottet när företaget från och med nu ser sig själva mer som ett innovativt teknikföretag än ett finansföretag. ”Vi är mer av ett teknikföretag än ett finansföretag och nu är vi redo att berätta om det för världen. Därför tar vi in pengar och gör vår största satsning i företagets historia”, säger VD Pontus Holgersson i pressreleasen. Consector har funnits sedan 2014 och har ca 35 anställda. 2019 var omsättningen drygt 50 miljoner kronor.

Lanseringen av Lånekoll kommer under en spännande tid i marknaden. Bostadsmäklarna har tex meddelat att man ökat sina digitala visningar och försäljningar med 25% under Corona. Hela processen med hur man hittar ett nytt hem och hur man finansierar sitt boende, har blivit mycket mer digitalt under de senaste månaderna.

Euria blir Söderberg & Partners Bolån

Här i Bolånebloggen har vi nyligen berättat om StoEr och Näktergal som nyligen lanserat helt nya teknikplattformar åt olika aktörer på bolånemarknaden. StoEr har hjälpt Söderberg & Partners och Erik Olsson med deras Euria, som via en digital plattform förmedlar bolån till sina kunder. Euria som tidigare var ett dotterbolag till mäklaren Erik Olsson, med varumärket Bättre Bolån, har nu bytt namn till Söderberg & Partners Bolån AB.

Både Söderberg & Partners och Erik Olsson hade tidigare partnerskap med SBAB. Informationen från Erik Olsson är ännu så länge knapphändig, men på Söderberg & Partners hemsida går det att utläsa att ny kreditgivare är Skandiabanken. På hemsidan skriver de också att man under 2015 nådde 1% marknadsandel på den svenska bolånemarknaden. Det är väl ingen avancerad gissning att satsningen nu är minst lika ambitiös.

Vi välkomnar alla digitala bolåneaktörer

Vi på Comboloan välkomnar alla nya som gamla aktörer. Speciellt de som likt oss valt den digitala vägen, extra spännande inom vårt eget specialistområde, bolån. Ju fler vi är som på olika sätt driver på utvecklingen av att digitalisera bolånemarknaden ju bättre är det. Dessutom är bolånemarknaden gigantiskt, enligt SCBs senaste finansmarknadsstatistik 3 540 miljarder kronor. Det finns alltså gått om plats för både konkurrenter, teknikleverantörer och framförallt digitala bolånekunder.

Digitala bolånesystem

StoEr och Näktergal driver på digitala bolån

Fler aktörer vill vara med och dela på den digitala bolånekakan

Nya systemleverantörer tar plats bland bolånen

I media har bolag som Enkla, Stabelo och Hypoteket fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren. Alla representerar utmanare på bolånemarknaden som via digital distribution och nya finansieringsvägar försöker ta marknadsandelar från storbankerna.

Fler aktörer vill vara med och dela på den digitala bolånekakan, även på systemsidan finns nya fintechbolag. 2 av dessa systemleverantörer är StoEr och Näktergal.

StoEr

StoEr har nyligen lanserat ett systemstöd för bolåneförmedling. Sedan starten 2016 har StoEr byggt systemstöd för bolån med visionen att genom digitalisering förenkla och förbättra bolåneprocessen. Nu breddar StoEr sitt erbjudande genom ett systemstöd för digital bolåneförmedling.

“Branschen utvecklas och vi med den. Vi tror att förmedling av bolån är något som kommer att bli allt vanligare och vi är bra positionerade med vårt erbjudande av ett riktigt bra systemstöd till en växande del av branschen. Det här är ett spännande steg för oss och en produkt som gör vårt erbjudande ännu mer komplett”, säger Pär Isaksson, VD och grundare på StoEr i ett pressmeddelande. Euria blir första kund att använda det nya systemet. Efter ett lyckat implementationsprojekt som inkluderat integration mot Skandiabankens nya API för utvalda förmedlare så har systemet nu lanserats och är i drift.

Näktergal

Även Näktergal levererar system till bolånemarknaden. Under sommaren har Bluestep lanserat sina bolån i Finland och valde då Näktergals teknik. Näktergal som grundades 2015 har plattformslösningar för bolån, företagslån, konsumentlån (blancolån) och spar (inlåning)m est fokus ligger på bolån.

”Storbankerna sitter på gamla legacy-system med anor från 90-talet eller äldre. Det gör att de har många manuella moment och system som inte pratar med varandra. Den stora skillnaden med vår plattform är tiden det tar att få bolånet godkänt. Det handlar om att gå från dagar eller i vissa fall veckor ned till en timme, säger Erik Bennerhult i en artikel från Realtid.

Digitala bolån

Slutligen, digitaliseringen av bolån består av fleradelar, och nu gör alltså även systemleverantörerna avtryck. Tidigare har vi här i bolånebloggen skrivit om hur digitala bolån ökar genom framförallt Stabelo och Hypoteket. Men, icke att förglömma är flera av de gigantiska system projekt som många av storbankerna har jobbat och löpande jobbar med, för att kunna vara digitala och konkurrenskraftiga framöver.

Nyligen har tex Nordea lanserat möjligheten att digitalt signera skuldebrev även på bolånesidan. En viktig del som kvarstår är att också kunna digitalisera tex pantbrev, ett projekt som bland annat lantmäteriet har jobbat på. Som aktör på bolånemarknaden välkomnar vi på Comboloan alla initiativ som kan förbättra och digitalisera bolånemarknaden.

Hus med pengar

Digitala bolån ökar

Bolåneutmanarna fortsätter att utmana med digitala bolån och låga belåningsgrader

Stabelo lockar bolånekunder från storbankerna

Under de senaste åren har konkurrensen på bolånemarknaden ökat. Det syns bland annat på bankernas marginaler på bolån, som minskat de senast 2 åren. Konkurrensen syns också på de snitträntor som bankerna månadsvis rapporterar in. Uppstickare som Landshypotek, Hypoteket och Stabelo har legat i topp månad efter månad.


Bland Comboloans medlemmar märks intåget av de nya digitala bolåneaktörerna i Comboloan bolånebarometer. I bolånebarometern hade uppstickarna fram till Coronapandemin dominerat med lägst boräntor. Men, sendan Corona har Swedbank nu tagit tillbaka stafettpinnen. Uppstickarna gör också avtryck genom de frågor som vi får, samt i de diskussioner som förekommer i vårt bolåneforum.


I en intervju med DI Digital kommenterar Hampus Brodén, en av grundarna till Stabelo, nuvarande läge och lite nya siffror. Stabelo som delägs av Avanza, har också distribuerat sina bolån via Avanza och har sedan starten attraherat 11 000 svenskar bolånekunder. Enigt artikeln uppgick den totala utlåningsvolymen till 11,2 miljarder kronor hos Stabelo i slutet av.


Närmaste konkurrent är Hypoteket, som likt Stabelo en kör efter holländsk finansieringsmodell, där andelar i bolånefonder säljs till investerare. Hypoteket hade i början av juni i år lånat ut drygt 6 miljarder kronor till cirka 5 000 svenskar, enligt artikeln i DI Digital.


Stabelo har ambitioner att fortsätta locka fler bolånekunder från de största bolånebankerna. Hittills har Stabelo haft tuffare krav på belåningsgrad än storbankerna, gränsen ligger på 60%. Det kan jämföras med Finansinspektionens bolånetak som ligger på 85% av bostadens värde. Stabelo avslöjar inte om man tänker höja belåningsgraden framöver, men det är såklart en tänkbar utveckling.


På månadsbasis tar de nya aktörerna hela tiden marknadsandelar. Men på den 3 400 miljarder kronor stora bolånestocken har Stabelo och Hypoteket inte ens 1% av marknaden ännu. När vi på Comboloan tittar på våra medlemmar senaste 12–18 månaderna, ligger Stabelos marknadsandel på lite mer än 3%.

Bostadsägare

Passa på alla bostadsägare

Just nu råder ”tjoho” om du äger ditt hem

Har det någonsin varit mer fördelaktigt att äga sin bostad än vad det är just nu? Dessutom, under rådande Corona pandemi. Varför?

Reporänta på 0% = låga boräntor

Idag meddelade Riksbanken att man som väntat låter reporäntan ligga kvar på 0%. Räntebanan indikerar att reporäntan kommer att ligga kvar på 0% så länge som prognosen räcker, alltså kvartal 3 2023. Konjunkturinstitutet kom nyligen med en rapport som sa nollränta till 2024. SBAB hade ungefär samma prognos i förra veckan. Summa summarum, alla bolånetagare kan skatta sig lyckliga, boräntorna kommer att förbli låga under flera år, tjoho!

Amorteringsfrihet till 2021

Som om inte det vore nog att boräntorna kommer förbli extremt låga, så har Corona också inneburit att Finansinspektionen beslutat att pausa alla amorteringskrav till och med sommaren 2021 och uppmuntrar nu bankerna att bevilja amorteringsfrihet ända upp till 85% av bostadens värde. Kanske läge att refinansiera andra lån och baka in dem i bolånet, eller kanske dags att ta tag i den där renoveringen? Det är i alla fall inga tvång på amortering, så där rök ännu lite månadskostnader för bostadsägaren, tjoho!!

Uppskovsräntan är slopad

Under Corona har Regeringen tillsammans med januaripartierna också enats om att slopa den så kallade uppskovsräntan. Slopandet av uppskovsräntan möjliggör för de som vill bo större, att kunna komma åt större bostäder och för de som vill flytta till mindre, så ska de inte vara ”inlåsta” på grund av skatteregler. Den som säljer en bostad med vinst och sedan köper en ny bostad inom en viss tid kan välja att istället för att direkt betala reavinstskatten, skjuta upp den. Idag betalar man istället en uppskovsränta på 0,5% av uppskovet. Den räntan tas nu alltså bort permanent, tjoho!!!

Bostadsmarknad som håller emot

Och sedan kommer vi till bostadsmarknaden, som trots pågående Corona pandemin verkar stå emot förbluffande väl. Det rapporteras att efter lägre volymer under april och maj, att juni innebar större volymer igen. Priserna har också återhämtat sig och mäklarna visar bostäder digitalt och antingen virtuellt. Så, för den som tänkt eller måste sälja, det går fortfarande att få rimligt betalt. För den som avser att bo kvar, värdet på huset eller bostadsrätten verkar hålla i. Det betyder att trots låga räntor och möjlighet till amorteringsfrihet, så är värdet på den största tillgången hyfsat intakt, tjoho!!!!


Så, passa på att njuta av låga boendekostnader och att kunna sälja utan kostsamma skatteeffekter. Använd ett eventuellt övervärde för att lägga om dyra lån eller passa på att göra den där renoveringen som aldrig blev av. Vi avslutar med ett ”tjoho”!!!!!

Aktuella boräntor

sparapp

Spara 10 000 kronor på aktier eller bolån?

Fintech fokuserar på sparappar, varför?

Hur kommer det sig att det finns massor av sparappar, men på skuldsidan finns ingenting?


Investerare har under de senaste åren fullkomligt kastat pengar över nya smarta sparappar. Dessa appar sorterar och optimerar privatpersoners sparande i aktier, fonder och andra investeringar. Appar som Dreams, Nowo, Gimi, Opti, Fundler, Lysa, Revolut eller Sigmastocks kom snabbt ut på marknaden och fick mycket uppmärksamhet. Vissa har gått riktigt bra, andra har fått kämpa och det ska se likadant ut på andra marknader i USA, Europa och Asien.


Men på skuldsidan, lyser liknande tjänster med sin frånvaro. Tink var initialt en app som med hjälp av BankID hjälpte privatpersoner att få en överblick över sin ekonomi. Men, Tink har sedan länge fokuserat om, och Tinks primära målgrupp är numera banker, fintech-sektorn och startups. Tinks tjänst fokuserar att hjälpa andra bolag att stärka upp och utveckla sina finansiella tjänster.


Är det inte intressant eller kanske inte lika kul med skulder som med aktier? Baserat på utbudet av appar så verkar så vara fallet. Alltså, hellre tjäna några tusenlappar genom att sänka avgifter eller hitta bra aktier och fonder, än att spara tusenlappar på att lägga om sina lån? Nu ska det sägas att under de senaste 5-10 årens så har det växt fram många låneförmedlare för privatlån såsom Lendo, Sambla, Zmarta, Zensum och Direkto.


På bolånesidan däremot, som ju är de flesta hushålls enskilt största utgift, där finns det i ärlighetens namn inte många. Consector, Compricer, Zmarta och Comboloan är de bolag som idag förmedlar bolån. Några till har ansökt m tillstånd eller är i färd att lansera.


Nej jag tror bestämt någon måste hugga tag i detta, vi på bolånebloggen få be modern Comboloan att agera under sommaren!

Låg bolåneränta

Reporäntan fast på noll i flera år enligt SBAB

SBAB tror att Riksbanken höjer först 2023

Bostadsräntorna kommer att vara låga under flera år framöver, det spår SBAB i sin senaste rapport Boräntenytt. SBAB:s chefekonom Robert Boije skriver i pressmeddelandet:


”Forskningen visar tydligt att realräntan sjunkit trendmässigt över tid och att den idag ligger omkring noll procent eller till och med kan vara negativ. De strukturella faktorer som bidragit till det, bland annat demografiska, kommer att bestå under många år. Coronakrisen och den redan låga inflationen innan coronakrisen slog till talar dessutom för att penningpolitiken kommer att vara expansiv många år till. Sammantaget talar detta för att bostadsräntorna kommer att förbli låga framöver”.


SBAB räknar med att Riksbanken höjer räntan under q4 2023. Om Coronakrisen blir ännu ”värre”, skulle det enligt SBAB kunna innebära att reporäntan åter måste sänkas till minus, men det är inte SBABs huvudscenario. Risken att reporäntan och därmed att bolånen skulle behöva höjas bedömer SBAB som väldigt osannolikt.

Rober Boije skriver:
”Bostadsobligationer skulle även i en sådan situation vara en relativt sett säker placering. Finansinspektionens stresstester visar tydligt att bankerna skulle göra mycket små kreditförluster på utlåning till bostäder även vid en mycket ogynnsam utveckling av både arbetslösheten och bostadspriserna. Dessutom skulle Riksbanken göra allt för att undvika att både arbetslösheten och bostadsräntorna ökar samtidigt”.

Aktuella boräntor från Comboloan här!

Handelsbanken bankkontor

Finansinspektionen utfärdar böter på 1 miljard till SEB

Enligt FI har SEB brustit i arbetet mot penningtvätt i Baltikum

I en pressrelease från Finansinspektionen (FI) menar FI att SEB inte har identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra. Enligt FI har det funnits brister i styrning och kontroll. av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. Finansinspektionen har undersökt SEBs baltiska verksamheter från 2015 till q1 2019.


FI menar att SEB har vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med bristerna inom penningtvättsområdet, men FI menar att banken ändå inte levt upp till de krav som lagen ställer. FI delar ut en anmärkning och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor.


Såhär kommenterar SEB beslutet i en pressrelease:


– SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.


SEBs pressrelease
Finansinspektionen pressrelease

Comboloans bolåneblogg håller dig uppdaterad!

Dela gärna...